En skakig tid för unga – enkätens resultat oroar

Vi har de senaste åren genomlevt en skakig tid med pandemi, krig i Ukraina och ett allt mer ökande miljöhot. Hur har det påverkat våra ungdomar? Hur mår de egentligen?

Folkhälsomyndigheten har noterat en ökning av psykosomatiska symptom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, skriver debattören.

Folkhälsomyndigheten har noterat en ökning av psykosomatiska symptom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, skriver debattören.

Foto: Mostphotos

Debatt2022-06-09 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svaren finns till del i den enkät som genomförs av Region Östergötland och Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner. Den heter ”Om mig” och riktar sig till de ungdomar som går i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Den har genomförts under ett antal år och täcker upp olika områden som berör de unga. Sedan ett par år tillbaka har några frågor med koppling till pandemin funnits med. 

Förra årets enkät besvarades av drygt 8 000 ungdomar i länet och eftersom enkäten är årligen återkommande kan man följa utvecklingen inom till exempel alkoholanvändning, relationer men även hur ungdomar upplever sin psykiska hälsa. En fråga var om man ansåg att man påverkats negativt under pandemin och nästan 80 procent ansåg detta. Sedan året innan hade detta svar ökat med drygt 20 procentenheter. Ungefär hälften ansåg också att pandemin medfört positiva effekter. Faktorer som ansågs positiva är personlig utveckling, tacksamhet och uppskattning och att man förstått betydelsen av goda relationer med flera.

Tjejer och ungdomar med annan könsidentitet har påverkats i högre grad än vad killarna har gjort. När frågan om vad som påverkats är svaren psykisk påverkan, som nedstämdhet, varit ledsnare med mera. En annan vanlig påverkan uppger man vara ensamhet och brist på sociala kontakter. Världen upplevs också som mer osäker och försämrad. 

Många har upplevt begränsningar i samhället som exempelvis att sport- och fritidsaktiviteter har ställts in. Detta har också lett till sämre levnadsvanor. Många har också upplevt sjukdom och dödsfall kopplat till pandemin.

Folkhälsomyndigheten har också noterat en ökning av psykosomatiska symptom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern. Detta har framför allt ökat hos flickor. Även hos universitets- och högskolestuderande har internationell forskning visat på psykiska besvär som ångest och ökad stress under pandemin.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa under hela livet. Dessa gruppers mående behöver uppmärksammas. Det finns stöd att hämta på nätet till exempel under uppdragpsykiskhalsa.se men når detta verkligen ut till de som behöver? Jag tror inte det. Här finns mer att göra så att ungdomar får hjälp att hantera denna skakiga tid.