En flygplats för framtiden

Flyget kommer att behövas även i framtiden, skriver Ralf Holmér (M) och Daniel Noregran (M).
Flyget kommer att behövas även i framtiden, skriver Ralf Holmér (M) och Daniel Noregran (M).

Debatten om flygresor och flygplatser har nästan enbart handlat om flygets klimatpåverkan, medan flygets roll som en nödvändig del av det internationella samarbetet sällan diskuteras.

Debatt 17 juli 2021 08:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Exporten svarar för 40 procent av Sveriges ekonomi och att den fungerar är helt avgörande för vårt välstånd. Den består till största del av tekniskt avancerade produkter och tjänster. Ska den fungera fordras personliga kontakter för såväl tekniska som kontraktsmässiga diskussioner. De kan ta många år och det är önskvärt att det finns en personlig kontinuitet i de komplicerade diskussioner som då förs. Det personliga förtroendet mellan parterna kan vara en avgörande faktor för att affären ska lyckas.

Det medför att ett begränsat antal specialister får en stor belastning av resor, som är helt artfrämmande från massturismen till semesterorter. Något alternativ finns inte utom för vissa resor till vår nordiska grannländer, men de tar endast emot en fjärdedel av vår export. 

Resandet från Linköpings flygplats, där 85 - 90 procent av resorna är affärsresenärer, speglar väl det östgötska näringslivets behov av en närbelägen flygplats och kommunens satsningar kommer därför hela Östergötlands näringsliv tillgodo. 

Men även de allra sköraste i samhället har behov av flygtransporter. Den högspecialiserade vården på våra universitetssjukhus medför att patienter i kritiskt tillstånd som brännskadade och för tidigt födda med flera måste transporteras snabbt. Nu har Linköping en flygplats som med 1 timmes förvarning kan hållas öppet dygnet runt. I katastrofsituationer är det naturligtvis en stor tillgång och kanske en nödvändighet för Regionen i den förestående diskussionen om fördelningen av den högspecialiserade vården i Sverige. 

Miljöfrågan är självfallet viktig men utveckling av miljövänliga flygplan pågår. Åtminstone eldrivna flygplan kommer att behöva ny infrastruktur för laddning. Här skulle kommunen, kanske i samarbete med en resursstark elleverantör som Vattenfall, se till att ta ledningen i Sverige.

Det skulle befästa Linköpings roll som ledande flygstad i Sverige samtidigt som vi gör en insats för miljön. Flyget kommer att behövas även i framtiden.

Ämnen du kan följa