Eleverna söker inte en spetsutbildning för att roa sig

Det är inte hjälpsamt att blanda elever, som från början valt en specifik profil av en specifik anledning, i efterskott i syfte att öka representationen, skriver debattören.

Musik, dans och konst kan vara en hobby, men är också möjliga yrken. Dessa elever och deras intressen behöver därför tas på allvar och inte användas som medel för att nå andra mål, skriver debattören.

Musik, dans och konst kan vara en hobby, men är också möjliga yrken. Dessa elever och deras intressen behöver därför tas på allvar och inte användas som medel för att nå andra mål, skriver debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-04-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående beslutet om att förändra förutsättningarna för Folkungskolans profilklasser finns en del obesvarade frågor som behöver redas ut. Det första är att man valt ett perspektiv som grund för beslutet utan att väga in andra perspektiv. Representation är viktigt, men det är även det sociokulturella perspektivet. För att skapa något bra tillsammans krävs tillit både till den egna förmågan, men även tillit till varandra. Representationen behöver breddas på många områden, men att göra det genom påtvingade förändringar i elevers skolvardag är vare sig hjälpsamt eller verksamt. Detta har prövats förr utan framgång när musikklasserna en gång startade. 

En tes man driver starkt behöver alltid prövas och vägas mot andra synsätt och perspektiv. Har detta gjorts baserat på kunskap och erfarenheter från ämnesexpertisen? Att förändra representation är en proaktiv handling och behöver ske inför själva rekryteringen. Det är därför inte hjälpsamt att blanda elever, som från början valt en specifik profil av en specifik anledning, i efterskott i syfte att öka representationen. 

När inriktningarna musikproduktion, hemkunskap och science skapades blandade man elever för att fylla klasserna. Den sociala miljön blev dock aldrig riktigt bra, vilket jag vet då jag har ett barn som gick första årgången. Motsättningar uppstod då klassen spretade åt olika håll på grund av olikartade intresseområden. Om en profilklass ska ges möjlighet att skapa något bra tillsammans behöver man få ingå i den gruppen fullt ut. Det är svårt att bygga ett lag som presterar väl ihop om man inte får möjlighet att bygga lagandan tillsammans. De sökande är elever som valt en specifik profil av en specifik anledning, det är inte för att de vill ”ha roligt”, som rektor Anna Dahlström antyder. De vill lära sig ett kunskapsområde på djupet tillsammans med likasinnade som har samma mål. 

Har ledningen diskuterat vilka konsekvenser detta beslut kan få på sikt beaktat aspekten att en viss rekryteringsbas till estetiska programmet kommer från skolans egna musikklasser? En kvalificerad gissning är att söktrycket till dessa profiler kommer att minska. Man söker sig nämligen inte till en spetsutbildning för att roa sig utan för att man har ett seriöst intresse för den valda profilen. Läser man musik, dans eller konst är det för att man har det genuina intresset.

Det ledningen genom detta beslut tar bort är profilernas själ och medarbetarnas möjligheter att arbeta långsiktigt och djupgående inom ett visst specifikt område. Att använda representation som anledning känns som en dålig ursäkt och en maskering av personliga uppfattningar om vad dessa ämnen är, kan vara och bidrar med. Musik, dans och konst kan vara en hobby, men är också möjliga yrken. Dessa elever och deras intressen behöver därför tas på allvar och inte användas som medel för att nå andra mål. 

Till nästa höst tänkte min son söka, detta upplägg kommer dock inte fungera för honom, men vi har åtminstone tid att leta andra alternativ.