Man kan inte lita på skolresultaten

Skolinspektionen verkar ha en naiv uppfattning om att vinstdrivande friskolors höga resultat är pålitliga, skriver debattören

Många elever på friskolan hade betyg A trots att de bara hade grundläggande kunskaper i ämnena, skriver debattören.

Många elever på friskolan hade betyg A trots att de bara hade grundläggande kunskaper i ämnena, skriver debattören.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-07-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en artikel i Expressen diskuteras 28 skolor som Skolinspektionen anser vara dåliga på grund av sina resultat ("Sveriges 28 sämsta skolor har granskats av Skolinspektionen" – expressen.se). Det är en förenklad och missvisande bild av sanningen. Skolinspektionen, som tillsynsmyndighet, verkar ha en naiv uppfattning om att vinstdrivande friskolors höga resultat är pålitliga. Jag har personligen arbetat som lärare på en av de problematiska skolorna som nämns, Bäckahagens skola, samt på en vinstdrivande friskola med topp 10 resultat i Sverige. Här är mina observationer från båda platserna.

På Bäckahagens skola arbetar erfarna, behöriga lärare som har ett stort engagemang. Eleverna kämpar tillsammans med skolan för att lära sig tillräckligt för att klara betygen. I friskolan arbetar mest obehöriga eller nyexaminerade lärare i sin första anställning och som formas in i en skolkultur av en kundorienterad skolledning. Friskolan har en idé om att eleverna själva ska arbeta på egen hand med läroböcker. Laborationer tillsammans med lärare görs inte. Elever och föräldrar tillsammans med skolledning lyckas ofta påverka olika beslut mot lärarnas vilja.

När jag bytte till att undervisa på friskolan märkte jag att eleverna fick högre betyg än på skolan som rankas som en av de sämsta i Sverige, trots att deras kunskapsnivå var lägre. Många elever på friskolan hade betyg A trots att de bara hade grundläggande kunskaper i ämnena.

För föräldrar som värderar sina barns kunskapsutveckling mer än deras betyg skulle jag aldrig rekommendera friskolor. Skolinspektionen och samhället som helhet måste inse att det nu finns två parallella skolsystem med olika lärarkulturer: en där utbildningen prioriteras och en där kundnöjdheten prioriteras. Lita inte på betygen från vinstdrivande skolor!