Eldrivna lastbilar bidrar till en levande stadskärna

När vi besöker Linköpings stadskärna vill vi kunna njuta av livet med familj, vänner och bekanta.

Debatt2021-11-24 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det ska vara en plats där vi kan handla, umgås och bygga relationer. Vi vill ha en lugn avkopplande och barnvänlig miljö – en tyst oas med ren luft. Samtidigt ska vi kunna ta oss dit med olika färdmedel även om vi bor en bit utanför staden. Men det existerar en rad hinder som trafikbuller och farliga avgaser att undanröja för att uppnå dessa mål. Särskilt tunga dieseldrivna lastbilar är ett problem.

Vi läser nästan dagligen nyheter om hur tillverkare av personbilar ställer om till eldrift. Det är fordon som är tysta och utsläppsfria. Men det pågår också en snabb omställning av lastbilsfordon.

Lastbilar är de viktigaste delarna i vårt logistiksystem. Dieseldrivna lastbilar och bussar har en stor inverkan på energianvändning, luftföroreningar och koldioxidutsläpp.

Många större städer runt om i världen har signalerat att de gradvis kommer att fasa ut dieselbilar från deras gator. Detta driver på användningen av elektriska lastbilar i stadsområden. Även våra inhemska världsledande lastbilstillverkare har indikerat att de ser en helelektrisk framtid.

Elektrifieringen av fordonsflottan kommer utan tvekan att spela en avgörande roll för att uppnå utsläppsmålen i kombination med fossilfria energislag. I dag är det dyrare att äga en batteridriven lastbil, men tillverkarna anser att på medellång sikt kommer kostnaden att vara jämförbar med fordon som drivs med fossila bränslen i dag.

Ellastbilar i stadstrafik är en särskilt lämpad kombination för att introducera den nya tekniken. Körsträckorna är inte så långa och de positiva miljöeffekterna är stora. Med tysta ellastbilar kan transporter utföras nattetid. Prov har visat att nattliga leveranser i genomsnitt är 38 procent snabbare än dagtidleveranser. Körning med tysta ellastbilar nattetid innebär mindre trafikbuller, färre köer och olyckor i stadskärnan.

Ellastbilar är också goda nyheter för luftkvaliteten. Dieselbilarnas kväveoxidpartiklar är en stor bidragande faktor till dålig luftkvalitet som försämrar folkhälsan.

Det finns med andra ord en rad faktorer som talar för att driva på utvecklingen av eldrivna lastbilar. Drömmen om en mer levande och hållbar stadskärna kan med dessa åtgärder bli sann.

Vi som kommun kan vara med att påverka den här utvecklingen och ta vårt ansvar för att utvecklingen går på rätt håll. 

Vi har tidigare framgångsrikt introducerat biogas- och elbussar. Ett naturligt nästa steg vore att kräva eldrivna distributionsbilar vid upphandling av transporter. Det kan påskynda transportindustrins övergång till hållbara lösningar.