Egenmonitorering – möjlighet att förbättra astmavården

Vi är stolta över att Östergötland är i framkant och tror på egenmonitorering som verktyg för ökad tillgänglighet, minskade vårdköer och friskare astmapatienter, skriver debattörerna.
Vi är stolta över att Östergötland är i framkant och tror på egenmonitorering som verktyg för ökad tillgänglighet, minskade vårdköer och friskare astmapatienter, skriver debattörerna.

Det finns en lösning runt hörnet för regionens 46 000 astmatiker. Varför går det så långsamt?

Debatt 14 september 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Astma kan numera behandlas så effektivt att du kan leva ett vanligt liv och vara symtomfri. Du kan sova bra, utöva idrott eller gå på promenad i vårsolen. Allt utan att drabbas av andnöd eller känslan av att kvävas. 

Trots det har var tredje person med astma fortfarande okontrollerad astma. De plågas av ständig hosta på nätterna, regelbundna astmaanfall där luftrören dras ihop sig och de måste anpassa sina liv för att undvika allt för stor ansträngning. Att leva med astma är som att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.

Men i dag finns det helt andra möjligheter för regionens astmatiker, något som långt ifrån alla ens vet om. 
I Östergötland pågår sedan 2020 en stor satsning med egenmonitorering i hemmet. Det innebär att patienter med astma ges möjlighet att få en egen bluetooth-uppkopplad spirometer, kan testa sig dagligen och få behandlingsrekommendation baserat på lungfunktion och symtomregistrering. Astmavården kan följa astmatikernas mående på distans och på detta sätt optimera så att man hittar den astmabehandling och dos som passar för den individuella personen. Vården kan erbjuda chatt och återbesök på video till de patienter som föredrar detta, vilket ger en helt ny tillgänglighet till vården. 


I dagsläget har förutom Allergicentrum också sju vårdcentraler i regionen startat med egenmonitorering för astma. Hittills är det cirka 200 astmatiker som fått en egen individuell behandlingsplan och sin egen bärbara spirometer. Resultat från Allergicentrums tvååriga pilot visade att samtliga astmatiker och vårdgivare ville fortsätta med egenmonitorering och att samtliga i piloten såg att det var ett värdefullt stöd för att få kontroll på sin astma. 

Vi ser egenmonitorering som en viktig möjlighet att förbättra astmavården och står helt bakom den satsning som region Östergötland initierat. Vi är stolta över att Östergötland är i framkant och tror på egenmonitorering som verktyg för ökad tillgänglighet, minskade vårdköer och friskare astmapatienter. 
Men vi kan samtidigt inte låta bli att fråga oss varför det bara är 200 personer som fått tillgång till detta, när vi har 46 000 astmatiker i regionen? 

Egenmonitorering är ett sätt att stärka jämlik vård, men då måste också alla erbjudas det på lika villkor. Regionen är på väg åt rätt håll, men det går alldeles för långsamt. 

Vi hoppas att de som vinner valet i Östergötland tar det här på allvar och ser till att fler får tillgång till den lösning som faktiskt redan finns runt hörnet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa