Kommunen: Vi fortsätter gärna dialogen

Vi ser över vår administration, bemötande och metoder att samverka med kulturen för att skapa Linköping som en tydlig kulturstad, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom, Linköpings kommun.

Skylten har länge varit och är en viktig kulturarena för linköpingsborna och vi vill gärna fortsätta samarbeta med er för att utveckla Skylten vidare, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom.

Skylten har länge varit och är en viktig kulturarena för linköpingsborna och vi vill gärna fortsätta samarbeta med er för att utveckla Skylten vidare, skriver Michael Brask, utvecklingschef kultur och ungdom.

Foto: Victor Bomgren/Corren arkiv

Debatt2024-04-19 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "89 kulturarbetare i stort upprop: Vem ska fylla Skylten?" (17/4):

Vi vill tacka författarna av debattartikeln för att lyfta fram Skyltens betydelse för Linköpings kulturliv. Skylten har länge varit och är en viktig kulturarena för linköpingsborna och vi vill gärna fortsätta samarbeta med er för att utveckla Skylten vidare. En stark och dynamisk kultur är en viktig del av en attraktiv och levande stad. 

För drygt fem år sedan tog kommunen ett omtag kring Skylten och det genomfördes en renovering av lokalerna som anpassades efter olika målgruppers och kulturaktörers behov, såsom, dans, konst, musik, teater, film, foto och podd. Konsertlokalen sågs över och anpassades och ett konstgalleri fick plats, lokaler iordningställdes för konstateljéer. Dessutom var Skylten i behov av att tillgänglighetsanpassas till exempel med handikapptoaletter och hiss. Träningslokaler för dans renoverades på övervåningen och bottenvåningen gjordes i ordning för att kunna erbjuda olika verksamheter plats. Där har föreningar, studieförbund och kommunens ungdomsverksamheter samsats under samma tak.

Vi har fantastiska kulturaktörer i Linköping och arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för kulturen. Just nu påverkas kulturen av förutsättningarna i samhället, stigande inflation skapar ökade priser, ett ökat behov av stöd gör att fler söker bidrag som ska fördelas. Detta innebär i sin tur utmaningar för oss på kultur- och fritidsförvaltningen att fördela bidrag efter en ökad förfrågan. Till skillnad från andra kommuner har vi i Linköping inte fått någon minskad kommunal budget gällande kulturen men vi ser också att pengarna på grund av ovan inte räcker till lika mycket som tidigare.

Stödstrukturer kring Skyltens verksamhet finns via subventionering på 65–90 procent beroende på verksamhet i huset. Vi ser över vår administration, bemötande och metoder att samverka med kulturen för att skapa Linköping som en tydlig kulturstad. 

Kommunens ambition är att synliggöra och tillgängliggöra kultur för alla Linköpings medborgare. Det sker genom utveckling och anpassning av lokaler, samarbete med det fria kulturlivet men även via olika former av stöd och bidrag. Det är ett arbete som hela tiden påverkas utifrån nya förutsättningar.

Vi fortsätter gärna den dialog som vi upplever att vi har med er kulturaktörer och där får ni gärna även fortsättningsvis lyfta in de frågor ni upplever att ni behöver få svar på.