Dyrare färdtjänst slår hårt mot utsatt grupp

Ska regionen och kommunen följa de regelverk som finns i form av politiska program och konventioner måste det här förslaget förkastas, skriver debattörerna.
Ska regionen och kommunen följa de regelverk som finns i form av politiska program och konventioner måste det här förslaget förkastas, skriver debattörerna.

Region Östergötland och Linköpings kommun har tagit beslut om att förutsättningar och kostnader för färdtjänstresor ska förändras på ett sätt som drabbar en grupp i samhället som redan är mycket ekonomiskt utsatt, skriver debattörerna.

Debatt 14 november 2023 11:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det ska tilläggas att Linköpings kommun inte formellt tagit beslutet men ansvarig nämnd har röstat för förändringen. Nedanstående resonemang bygger på att ansvarig nämnds förslag tas av kommunfullmäktige.

2021 genomfördes en ökning av färdtjänsttaxorna från 16 kronor till 26 kronor, det vill säga en ökning med 62 procent. Den ökning som nu är på gång är från 26 till 43 kronor och innebär en ökning på 65 procent. Totalt har priset för en färdtjänstresa ökat från 16 kronor till 43 kronor på drygt 2 år, vilket innebär en ökning med 169 procent. Under samma period har avgiften för en resa med allmän kollektivtrafik ökat från 16 till 18 kronor (lågtrafik), vilket innebär en ökning med 13 procent.

Till detta kan tilläggas att i den allmänna kollektivtrafiken kan samma biljett användas om återresan sker inom en timme, en möjlighet som inte finns inom färdtjänsten.

Ska en person i den drabbade gruppen till exempel åka för att handla mat kostar resan med det nya förslaget 86 kronor. Är personen dessutom beroende av ledsagare kostar resan 172 kronor.

Alla förstår säkert att höjningar på de här nivåerna kraftigt påverkar en redan utsatt grupp väldigt hårt och negativt. De kommer tveklöst att tvingas till prioriteringar och att avstå från ett antal resor och det kommer även att leda till ökad isolering och ensamhet, vilket tveklöst leder till sämre hälsa både fysiskt och psykiskt.

Den summa som regionen och Linköpings kommun vill få tillbaka från en grupp som redan ligger ner är 1,7 miljoner kronor. Ses det beloppet till vad det kostar att få in personer i vården samt i omsorgen, vilket kommer att ske på grund av det här, är frågan hur många personer summan räcker till. För varje person som går den vägen urholkas beslutet och kommer till slut att innebära högre kostnader för skattebetalarna än om beslutet inte tagits.

Vad kostar ökat antal besök på vårdcentraler, ökat antal besök på US, ökad omsorg, ökad äldrevård och ökad hemtjänst under ett år? 

Vissa partiers agerande går det även att vara lite förvånad över. De som 2021 satt i opposition och då var kraftigt negativa till höjningen ställer sig i dag bakom höjningen. På samma sätt är partier som var för höjningen 2021 emot höjningen i dag. Dessutom har vissa partier en ståndpunkt i regionen och en motsatt ståndpunkt i kommunen.

En röd tråd för de här partiernas agerande är att när de sitter i opposition går det bra att kämpa för den aktuella gruppen men när partiet sitter i den styrande församlingen går det inte. En del skulle nog använda begreppet politisk populism.

Ska regionen och kommunen följa de regelverk som finns i form av politiska program och konventioner måste det här förslaget förkastas. Regionen och kommunen har tydligt tagit ställning för att den utsatta gruppen ska erbjudas att i möjligaste mån kunna leva oberoende och självständigt. Det förstår nog alla att det inte r möjligt med den här typen av prishöjningar.

I kommunallagen står följande att läsa under avsnittet Brukarinflytande:

3 § Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

Den lagen är både regioner och kommuner skyldiga att följa. Trots det har ingen kontakt tagits med företrädare för de drabbade grupperna i den här frågan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa