Dråpslag mot länets ekologiska bönder

Att Region Östergötland aktivt väljer att inte bidra till att nå nationella miljömål är anmärkningsvärt, för att inte säga skamligt, skriver Margareta Fransson (MP), gruppledare.

Det nationella målet för ekologisk odling i Sverige är 30 procent (i dagsläget 20 procent). För att detta ska kunna uppnås kan inte stora organisationer som regionen strypa sina inköp, skriver debattören.

Det nationella målet för ekologisk odling i Sverige är 30 procent (i dagsläget 20 procent). För att detta ska kunna uppnås kan inte stora organisationer som regionen strypa sina inköp, skriver debattören.

Foto: Matthias Schrader

Debatt2024-04-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Styret: Lokala livsmedel ska prioriteras" (3/4):

Beslutet att riva upp målet om 50 procent ekologiskt är ödesdigert. Inköpen av ekologiska varor riskerar att helt upphöra och därmed utdelar styret i regionen ett direkt dråpslag mot länets ekologiska bönder. Hänvisningen till försörjningsberedskap är absurd då en av det ekologiska jordbrukets kännetecken är ett mindre beroende av importerade bekämpningsmedel och konstgödsel. I ett längre perspektiv måste vi säkerställa att det finns hållbara jordbruk som stödjer biologisk mångfald och hälsosamma ekosystem. 

Det är sant att ekologiskt jordbruk inte är perfekt och att ett konventionellt jordbruk behövs för att upprätthålla kvantitet och lagerhållning. Det nationella målet för ekologisk odling i Sverige är 30 procent (i dagsläget 20 procent). För att detta ska kunna uppnås kan inte stora organisationer som regionen strypa sina inköp.

Miljöpartiet menar att ett tidigare förslag i regionen som aldrig blev av på grund av majoritetsskiftet borde vara vägledande. I det prioriteras enligt följande: 1. Närproducerat och ekologiskt, 2. Svenskt och ekologiskt, 3. Närproducerat, 4. Svenskt, 5. Ekologiskt, 6. Konventionellt. Det är svårt att säga att lokala livsmedel inte prioriteras i detta förslag.

Självklart är kraven på vad som ska falla ur prioriteringen omfattande. Bland annat så måste hög kvalitet på patientmåltider beaktas så att dessa blir varierade, goda och näringsrika och att det finns valmöjligheter. Alla sex stegen kommer att behöva användas för att nå detta och andra målsättningar. Men att inte ha ett krav på att köpa in ekologiskt när så är möjligt är vansinne. Liksom att inte ha en högt ställd ambition för detta. Att Region Östergötland aktivt väljer att inte bidra till att nå nationella miljömål är anmärkningsvärt, för att inte säga skamligt.