Diskriminering mot romer måste motarbetas med all kraft

Idag, 8 april, hissar vi den romska flaggan och firar romernas internationella dag tillsammans med den nationella minoriteten romer i Sverige.

Romernas internationella dag (nationaldag) firas 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Romernas internationella dag (nationaldag) firas 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Foto: Vadim Ghirda

Debatt2021-04-08 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag är en dag att hedra romsk kultur, identitet, språk, men också en dag att påminna oss om att kampen för rättigheter varit lång och att arbetet aldrig får avstanna.

Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter. Bland romer finns ett imponerande engagemang för att skapa framtidstro, stärka romsk språk och kultur, identitet och rättigheter. 

Regeringen har en referensgrupp bestående av romska representanter som syftar till att skapa ett framgångsrikt arbete för de romska frågorna. 

Sverige har sedan 2012 en strategi för romsk inkludering med målsättningen att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Arbetet med strategin behöver stärkas. Det handlar om mänskliga rättigheter. 

I kommande budgetförhandlingar blir det viktigt att säkra pengar till arbetet och det är en fråga där flera partier behöver flytta fram positionerna om vi ska lyckas. Arbetet måste också anpassas till lokala förutsättningar och förankras i den kommunala strukturen om det ska få genomslagskraft. 

Romsk kultur och romskt språk ska synliggöras, bevaras och utvecklas. Att alla barn ska kunna lära sig sitt språk är viktigt. Språket är en stark del i att vara människa. Kultur och identitet är tätt sammanflätade. De nationella minoriteternas bibliotek stärks och vi tittar nu på möjligheterna för språkcentrum för romani chib.  

Inflytande och deltagande ska vara en självklarhet. Romer ska vara representerade i arbetet för stärkta rättigheter och delta i maktens rum. Den romska referensgruppen och de återkommande dialogmöten som sker mellan regeringen och romska representanter är exempel på det, och det är fantastiskt att se det engagemang och kunskap som finns.

Vi ska aldrig prata om romer utan alltid med romer. Det engagemang som finns ska tas tillvara och fler ska får förutsättningar att ta plats i föreningslivet och demokratin. Romska ungdomar, flickor och kvinnor är särskilt utpekade grupper.

Romernas historia i Sverige är en del av den svenska historien. Den innehåller fantastiska levnadsöden, livsverk och ett rikt kulturellt arv. Men den innehåller också lidande och en historia om majoritetssamhällets svek och övergrepp. 

Minnena av Förintelsen glömmer vi aldrig. Sveriges museum om Förintelsen ska ta emot sina första besökare nästa sommar. I arbetet inför det kommer romer och det romska perspektivet ha en självklar roll. 

De övergrepp som begåtts mot romer historiskt och även idag är oacceptabla. Antiziganismen, diskrimineringen och stigmatiseringen är fruktansvärt nog något som många romer tvingats uppleva i sin vardag. 

Många romer vågar än i dag inte vara öppna med sin identitet på grund av rädsla för att det ska begränsa möjligheterna i livet. 

När det ser ut så kan vi aldrig vara nöjda och slå oss till ro. Kunskapen i samhället i stort behöver öka om romer, romsk historia och romsk kultur. 

Diskriminering och hat mot romer måste motarbetas med all vår gemensamma kraft. Som konstnären Rosa Taikon sa på sin 90-årsdag: “Man får lov att vara besvärlig för att rucka på flera hundra års förföljelse och förtryck”.

Även om firandet i år inte blir som vanligt, så vill vi önska alla Sveriges romer en fin romsk internationell dag. Arbetet fortsätter, och vi gör det tillsammans.