Dimridåer om "stöket i skolan"

Lärarna behöver stödfunktioner, inte Haddads auktoritära befogenheter.

Med en ständigt närvarande Elevhälsa, med kurator, skolpsykolog, speciallärare, skolsköterska och annan stödpersonal kan lärarna arbeta som lärare, skriver artikelförfattarna.

Med en ständigt närvarande Elevhälsa, med kurator, skolpsykolog, speciallärare, skolsköterska och annan stödpersonal kan lärarna arbeta som lärare, skriver artikelförfattarna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2021-08-24 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Lärarnas befogenheter att ingripa kan inte vänta mer" (14/8).

Roger Haddad och Åsa Wennergren (L) sprider återigen sina dimridåer om ”stöket i skolan”. De använder skolan, dess elever och personal som ett slagträ i den politiska debatten, utan att bry sig om att skolans arbetsmiljö inte ens är en politisk fråga.

Det är korrekt att lärarna arbetssituation är ansträngd och att de generellt saknar stöd i sitt arbete. Men det är varken Barn och elevombudet (BEO) eller bristen på auktoritära befogenheter som tynger lärarnas arbetsbörda. 

Det är bristen på stödresurser att vända sig till för att få hjälp till elever med psykisk ohälsa, social utsatthet, funktionsvariationer, diskriminering, mobbning, kriminalitet och annat som skapar deras utåtagerande och begränsar deras svårigheter med inlärning och att fungera socialt. 

Det märkliga är att i grundskolor som arbetar på det sättet når de allra flesta eleverna dessutom gymnasiebehörighet, även i så kallade ”utsatta områden”. 

Med en ständigt närvarande Elevhälsa, med kurator, skolpsykolog, speciallärare, skolsköterska och annan stödpersonal kan lärarna arbeta som lärare, utan att behöva Haddads och Wennergrens ”ökade befogenheter”, avstängningar och omplaceringar av elever med problem. De kan arbeta förebyggande och att lugnt bygga trygga relationer

Att Åsa Wennergren som skolhuvudman är orolig för skolbudgeten är lätt att förstå, men framgångsrika skolor kostar inte mer än hennes skolor. Vill hon som skolhuvudman inte bli granskad av BEO är det också lätt att förstå, det är ju lättare att jobba utan insyn. 

Det handlar ju ytterst om att ge skolans personal, rektorer och lärare, mandat och förtroende att utföra sitt arbete så att de trivs, har framgång med sitt arbete och stannar kvar på sin tjänst. 

Rektorer roterar i dag med en hastighet av cirka två år i taget. Också lärare byter jobb oftare för att få upp sin lön. För elever är det förödande att ideligen byta lärare och rektor. Och ansvaret för detta är skolhuvudmannens.