Det ska vara attraktivt att jobba i vården

Satsningar på personalen och mera tillgänglig vård för östgötarna. Nu tar vi tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården!

Flera ska få möjlighet att med lön vidareutbilda sig inom bristyrken så som barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Målsättningen är att ha 50 procent specialistsjuksköterskor, skriver debattörerna.

Flera ska få möjlighet att med lön vidareutbilda sig inom bristyrken så som barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Målsättningen är att ha 50 procent specialistsjuksköterskor, skriver debattörerna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2022-09-10 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med våra vallöften lägger vi tillsammans grunden för ett ännu bättre Östergötland. Vi har lett det politiska arbetet genom en pandemi som ännu inte är över. Det har varit, och är, svåra tider då regionen behöver ett fortsatt starkt och engagerat ledarskap. Våra medarbetare i sjukvården gör ett fantastiskt arbete varje dag. Därför är ett av våra viktigaste löften inför den kommande mandatperioden att vi ska satsa på personalen än mera än vi gjort tidigare. Vi kommer lägga stor vikt vid att satsa på lönerna för stora yrkesgrupper så som sjuksköterskor och undersköterskor. Det ska vara attraktivt att jobba i vården i Östergötland.

Flera ska få möjlighet att med lön vidareutbilda sig inom bristyrken så som barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Målsättningen är att ha 50 procent specialistsjuksköterskor, i dag är det 38 procent.

Vi kommer alltid vilja satsa på vår egen personal hellre än dyr personal från hyrbolag. Varje skattekrona ska gå till östgötarnas vård och inte till hyrbolagens vinster. Vårt mål är att så snabbt som möjligt kunna halvera andelen hyrpersonal till förmån för egen personal.

Arbetet med att öka tillgängligheten och korta köer kommer intensifieras med bland annat satsningar på digital vård och snabbare svar hos 1177.

Vi kommer starta nya regiondrivna vårdcentraler. I dag öppnas det privata vårdcentraler där privata bolag tror på största möjlighet till att göra vinst. Så vill vi inte ha det. Socialdemokraterna vill öppna regiondrivna vårdcentraler där behoven finns.

Ett viktigt mål för oss socialdemokrater är jämlik hälsa för alla. Då behöver vi jobba med förebyggande insatser, med att ge kunskap och med lättillgängligt stöd. Precis det som familjecentralerna gör, därför har vi ett vallöfte som handlar om att skapa familjecentraler i alla kommuner i Östergötland. 

Alla östgötar ska kunna känna sig trygga i en kris. Därför föreslår vi ökad lagerhållning av läkemedel och skyddsutrustning samt mer utbildning och övning för medarbetarna. Så bygger vi ett robust och uthålligt Östergötland.