Destruktiva mansnormer är skadliga

Den 19 november är det internationella mansdagen som aktualiserar mäns livssituation och välmående.

Debatt 19 november 2021 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige har män cirka 3,7 miljoner kronor mer i livslön än kvinnor, två av tre kommunstyrelseordförande är män och enbart 27 procent av personerna i Sveriges börsbolags ledningsgrupper är kvinnor. 

Män är överrepresenterade i samhällets övre skikt, men även i de undre. De flesta hemlösa och de flesta som dör till följd av alkohol och narkotika är män. Förra året begicks 72 procent av alla självmord av män liksom cirka 80 procent av alla trafikbrott och döda i trafiken. Gällande dödligt våld är förövaren i nio fall av tio en man och offer åtta gånger av tio.

Enskilda orsaker till detta är olika, men på strukturell nivå är orsaken ojämställdhet.

Missbruk liksom att köra bil fort eller vårdslöst har samband med ett riskbeteende som fler män uppvisar. Att män oftare utövar våld vill vissa tillskriva biologi, men de flesta män begår inte våldshandlingar. Våld liksom självmord hänger bland annat samman med att män i mindre utsträckning söker hjälp för psykisk ohälsa, en snäv norm har inte plats för att vara svag och må dåligt. Destruktiva mansnormer är skadliga för samhället och för den enskilda mannen.

Östergötlands jämställdhetsråd arbetar för att jämställdhet ska vara en integrerad del i våra beslut, i vårt HR-arbete och i våra verksamheter. Vi har också tagit fram en eftertraktad utbildning för chefer och ledare och hoppas att fler vill arbeta för ett jämställt län.

Även på individnivå kan du verka för jämställdhet. Som medmänniska kan du markera mot sexistisk jargong och stereotypisering av ”en riktig man”. Män har ett ansvar att frigöra sig från destruktiva mansnormer och verka för förändring. Som förälder kan du hjälpa ditt barn genom att möta pojkars behov att visa känslor och hjälpa dem att uttrycka sig, något vi ofta förbehåller flickor men som kan ge pojkar bättre skolresultat.

Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Det är direkt livsavgörande. Även för män.

Östergötlands Jämställdhetsråd 

Carl Fredrik Graf, Länsstyrelsen Östergötland

Kristin Lönnqvist, RF-SISU Östergötland

Magnus Oskarsson, Novahuset

Gunilla Solveigsdotter, Bildningsförbundet Östergötland

Per-Inge Planefors, Svenska kyrkan

Niclas Kolmodin, Saab

Anna Axelsson, Envima


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Första fall med apkoppor i Sverige – så agerar östgötska vården om det kommer lokala utbrott

Första fall med apkoppor i Sverige – så agerar östgötska vården om det kommer lokala utbrott

Sira stöttar kvinnor och barn i utsatta områden

Sira stöttar kvinnor och barn i utsatta områden

Polisen försökte stoppa vansinnesfärden i Östergötland • "Biljakter inleds för ofta utan rättslig grund"

Polisen försökte stoppa vansinnesfärden i Östergötland • "Biljakter inleds för ofta utan rättslig grund"

Smitta näst vanligaste arbetsskadan i länet under pandemin • "Huden tar stryk av att bära ansiktsmask"

Smitta näst vanligaste arbetsskadan i länet under pandemin • "Huden tar stryk av att bära ansiktsmask"

Olycka försenar tågtrafik i Östergötland

Visa fler