Den nya riksdagen bör införa miljöskatter på kött

Debatt2022-09-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har valt en ny riksdag. Det i ett alarmerande klimatläge och efter en sommar som i stora delar av världen dominerats av extrem hetta och torka. Trots det var klimatfrågan i bakgrunden i valrörelsen och frågan om minskad animalieproduktion lyste med sin frånvaro.

Djurhållningen är den största utsläpparen av växthusgaser efter användningen av fossil energi. Den är också en av de viktigaste faktorerna bakom många andra av världens allvarligaste miljöproblem. Framför allt är djurhållningen det allra största hotet mot världens biologiska mångfald – en mycket större faktor än alla andra mänskliga aktiviteter sammanlagt.

Utan en radikalt minskad animaliekonsumtion är det därför varken möjligt att nå Sveriges uppsatta klimatmål eller majoriteten av de övriga miljömålen. Men en valenkät om riksdagspartiernas arbete för hållbar mat visar att de flesta partier inte är intresserade av att minska köttkonsumtionen. Flera partier säger att det är för att de inte vill styra vad folk äter. Detta trots att samhället i dag styr extremt hårt mot de mest ohållbara kostvanorna.

Animaliesektorn är nämligen i dag till största delen skattefinansierad – den är alltför resurskrävande för att kunna bli marknadsmässigt lönsam. Vi matar in enorma subventioner i kött- och mjölkproduktion, såväl genom EU som nationellt. Miljökostnaderna skjuts framför allt på kommande generationer.

Sverige kan upphöra med de nationella bidragen och styra de subventioner som går via EU bort från djurhållning och mot hållbar produktion av vegetabiliska livsmedel. På så sätt stöttas svenskt lantbruk och livsmedelsindustri i omställningen mot framtidens växtbaserade livsmedelssystem.

Vi behöver också se till att importen av animaliska livsmedel inte ökar som en konsekvens av en omställning mot hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Klimat- och miljöskatter på livsmedel i konsumentledet skulle effektivt hantera detta – och dessutom ge konsumenterna ekonomiska incitament för att göra hållbara matval.

Tystnaden kring djurhållningen i valrörelsen var skrämmande och farlig, när vi vet att den är det största hotet mot planeten och framtidens matförsörjning. Vi vill därför uppmana alla väljare att kontakta sina partier och kräva att de börjar ta djurhållningens miljöpåverkan på allvar.

Kräv en omfördelning av jordbrukssubventioner bort från djurhållning och mot produktion av vegetabilier! Kräv att djurhållningen betalar sina egna miljökostnader genom att ta ut dessa som skatt i konsumentledet!

 
 
 
 
 
 
Läs mer om