De varslade ska känna sig välkomna tillbaka

Vi socialdemokrater vill att utgångspunkten ska vara att de som nu sägs upp ska känna sig välkomna tillbaka. Ett avslutande av en anställning måste därför ske mjukt och med omtanke, skriver Niklas Nåbo (S).

Att varsla anställda som utfört ett gott arbete för vår region är i högsta grad besvärligt och på många sätt oönskat. Därför är det viktigt att det sker på ett så skonsamt sätt som möjligt både för individen och för vår verksamhet framöver, skriver debattören.

Att varsla anställda som utfört ett gott arbete för vår region är i högsta grad besvärligt och på många sätt oönskat. Därför är det viktigt att det sker på ett så skonsamt sätt som möjligt både för individen och för vår verksamhet framöver, skriver debattören.

Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT

Debatt2024-04-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Östergötlands ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge och 900 personer har varslats om uppsägning. Vi socialdemokrater har lagt förslag i regionstyrelsen som skulle förbättrat ekonomin, men har inte fått gehör för dessa hos det nuvarande styret bestående av M, KD, L med stöd av SD. Med en socialdemokratiskt ledd regering hade också statsbidragen till välfärden varit väsentligt större. Sammantaget hade en socialdemokratisk politik stärkt välfärden. 

När nu situationen är som den är vill vi uttrycka vår oro för personalen och för regionens verksamhet på sikt. Att varsla anställda som utfört ett gott arbete för vår region är i högsta grad besvärligt och på många sätt oönskat. Därför är det viktigt att det sker på ett så skonsamt sätt som möjligt både för individen och för vår verksamhet framöver. 

Vi socialdemokrater vill att utgångspunkten ska vara att de som nu sägs upp ska känna sig välkomna tillbaka. Ett avslutande av en anställning måste därför ske mjukt och med omtanke. Kommunikationen om uppsägningen måste ske respektfullt och vi som arbetsgivare ska visa uppskattning av det arbete som utförts. 

Vi behöver också anstränga oss att hitta nya arbeten åt så många som möjligt, helst alla. Vi ska, så mycket vi kan, underlätta ett avslut av en anställning och övergången till en ny. Sist, men inte minst, behöver vi också uttrycka att de är välkomna tillbaka att jobba för Region Östergötland igen när vår ekonomi så tillåter. 

Kan vi genomföra denna smärtsamma process efter dessa principer står vi som arbetsgivare bättre rustade den dag vår ekonomi tillåter nya anställningar igen. 

Därför kommer vi socialdemokrater på kommande regionfullmäktigemöte fråga det nuvarande styret vad som görs för att de som nu varslas ska känna sig välkomna tillbaka.