Dags för radikala och snabba utsläppsminskningar

Våra utvärderingar visar att utsläppen för Linköpings kommun minskar för långsamt och att målet inte nås med beslutade åtgärder. Koldioxidbudgeten kommer överskridas med råge, skriver Rebecka Hovenberg (MP).

Vi i Linköping kan göra mycket mer för att minska utsläppen, tror Rebecka Hovenberg (MP).

Vi i Linköping kan göra mycket mer för att minska utsläppen, tror Rebecka Hovenberg (MP).

Foto: JOHNNY GUSTAVSSON/arkiv

Debatt2021-08-17 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den här sommaren har stora delar av världen upplevt extremväder - värmebölja i Kanada och USA, skyfall i Tyskland och Kina, bränder i Ryssland och Grekland - för att nämna några av dem. Att det inte är en slump bekräftas av FN:s klimatpanels nysläppta rapport. Den visar tydligt att klimatförändringarna beror på att vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser som leder till uppvärmningen och att förändringarna sker snabbt. Redan nu har medeltemperaturen stigit med ca 1,1 grad och vi närmar oss Paris-avtalets 1,5 grader. Fortsätter vi så här kommer delar av planeten bli obeboelig och grunden för vår existens äventyras. 

I en varmare värld med mer extremväder är dricksvatten en bristvara, maten dyrare, konflikterna fler och miljoner människor tvingas på flykt. Det finns barn som redan i dag lever stora delar av sina liv i flyktingläger – är det en värld vi vill styra mot?

Det är förfärande tydligt att vi måste agera nu. I november är nästa internationella klimatmöte i Glasgow. Då träffas världens ledare för att diskutera hur vi ska tackla det katastrofala läget. Det har dock blivit alltmer uppenbart att de internationella överenskommelserna inte alls håller måttet och inte kommer att räcka för att klara de utmaningar vi står inför. Alla vi andra måste kliva fram nu och göra vad vi kan för att snabbt minska utsläppen. Det gäller oss i kommunpolitiken, näringslivet samt varenda medborgare. Alla behövs.

Det är lätt att tro att vi i Sverige inte kommer beröras så mycket av klimatförändringarna eller att vi inte bidrar så mycket till utsläppen. FN:s klimatrapport visar dock att det inte stämmer. Alla delar av världen kommer att påverkas. En genomsnittssvensk släpper dessutom ut cirka åtta ton koldioxid per år jämfört med världssnittet på fem ton per person och en hållbar nivå som ligger runt ett ton (eller egentligen närmre noll ton).

Vi i Linköping kan göra mycket mer. Linköpings kommun har ett klimatmål att bli koldioxidneutrala till 2025. Kommunen har även tagit fram en koldioxidbudget som visar att vi behöver minska våra utsläpp med ca 8 procent per år om vi ska göra vår del av Paris-avtalet. Våra egna utvärderingar visar dock att utsläppen minskar för långsamt och att målet inte nås med beslutade åtgärder. Koldioxidbudgeten kommer överskridas med råge.

Det är uppenbart att det är dags att lägga i en ny växel nu. Både på internationell-, nationell-, kommunal- och individnivå. Det kommer behövas ett systemskifte och en ny livsstil för att vi ska kunna minska utsläppen i den utsträckning som behövs. Samtidigt behöver vi göra det på ett socialt rättvist sätt, så att klyftorna minskar snarare än ökar och så att alla känner sig inkluderade. 

Ljusglimten i mörkret är att det inte är försent. Ju snabbare vi sänker utsläppen, desto bättre förutsättningar för ett fortsatt drägligt liv på planeten. Låt oss ta FN:s klimatrapport på största allvar. Nu är det dags att ställa tuffa, radikala klimatkrav på oss politiker, näringslivet och vårt gemensamma samhälle. Låt oss lämna över en värld till våra barn där de obekymrat kan se fram emot livet och där vi visar att en annan väg än fossilsamhället är fullt möjlig.