Dags att strama åt arbetskraftsinvandringen

Många av de som fått asyl i Sverige och bosatt sig i Östergötland har hamnat i utanförskap i stället för att komma i arbete, skriver debattörerna.

Sedan 1 juni gäller nya regler med krav på bindande anställningsavtal och försörjningskrav för anhöriginvandring vid arbetskraftsinvandring, skriver debattörerna.

Sedan 1 juni gäller nya regler med krav på bindande anställningsavtal och försörjningskrav för anhöriginvandring vid arbetskraftsinvandring, skriver debattörerna.

Foto:

Debatt2022-06-15 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaternas avreglering av arbetskraftsinvandringen 2008 har lett till ett omfattande inflöde av utländsk arbetskraft till Sverige. Individer som sökt tillflykt i vårt land har fått stå tillbaka när marknadsliberala idéer fått styra arbetskraftsinvandringen. Nu vänder vi på varje sten för att vända utvecklingen.

Vår kamp mot segregation är en kamp för alla människors rätt till trygghet, framtidstro och samhällsgemenskap. En sak är helt grundläggande – jobben. Alla som kan jobba ska jobba. Därför ska kraven vara tydliga. Alla ska göra sig anställningsbara genom att gå i skolan och skaffa sig en utbildning. Svenska språket är och ska vara en grundpelare i vårt samhälle.

Det finns emellertid strukturer som hotar samhällsgemenskapen och som utgör hinder för att komma i arbete. Det handlar om den avreglering av arbetskraftsinvandringen som Moderaterna genomförde 2008. Det lämnade Sverige, som ett av få länder i omvärlden, utan kontroll över arbetskraftsinvandringen.

Sedan 2008 har arbetslösheten ökat för utrikesfödda med över 7,5 procentenheter, varav merparten utgörs av personer som kommit hit på flykt. Under samma period har över 215 000 arbetstillstånd beviljats för arbetskraftsinvandring. 

Över 60 procent av arbetstillstånden har omfattat yrken där det inte råder brist på arbetskraft eller jobb utan krav på högre utbildning, det vill säga arbeten som skulle kunnat gått till arbetslösa eller personer som fått asyl i Sverige. Det omfattar exempelvis tiotusentals arbetstillfällen inom restaurang, jordbruk och lokalvård.

I Östergötland handlar det om över 2 600 arbetstillstånd för den typen av jobb sedan 2009. Samtidigt befinner sig cirka 22 procent av de utrikesfödda i länet utan arbete. Många av de som fått asyl i Sverige och bosatt sig i Östergötland har hamnat i utanförskap i stället för att komma i arbete.

Den socialdemokratiska regeringen ser problemen och gör vad som krävs. Därför gäller sedan 1 juni nya regler med krav på bindande anställningsavtal och försörjningskrav för anhöriginvandring vid arbetskraftsinvandring. 

Vi skärper kontrollerna av de arbetstillstånd som beviljas. Vi ska ha en objektiv prövning av arbetsmarknadens behov. Därför går vi vidare i arbetet med att införa en arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring.

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten. Vi ska se till att fler utrikesfödda i Östergötland kommer i arbete. Därför ska vi ta tillbaka kontrollen över arbetskraftsinvandringen.