Dags att ompröva kommunens personalpolitik

Vi behöver utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef, skriver debattörerna.

Debatt 22 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens medarbetare är vår viktigaste resurs och då är det också viktigt att man trivs på jobbet. Men utmaningarna är många. Det råder stor brist på personal inom offentlig sektor och dagens brist väntas bestå under många år framöver. Om vi skall få den personal som i dag jobbar inom vår kommun att vilja stanna kvar och jobba längre behövs en bra personalpolitik, ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och ett gediget chefstöd. 

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är ledarskapet avgörande för välfärdens möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. För att vi skall kunna utveckla välfärden behövs enligt dem chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. ”En avgörande roll spelar de chefer som finns närmast brukare, patienter, elever och invånare.” 

Men om chefen skall kunna utöva sitt ledarskap får antalet underställda inte vara för många. Chefer måste få möjlighet att vara tillgängliga för att stötta och stärka, ge uppskattning och återkoppling. Inom forskningen talar man bland annat om ”Ett nära ledarskap”, som ger chefer möjlighet att se medarbetarnas behov, så att medarbetarna ges möjlighet att lyckas med sina uppdrag. Men så ser det tyvärr inte ut i dag. Därför anser vi Liberaler att det är dags att göra en omprövning av kommunens personalpolitik. Vi behöver utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef.

 

1:a linjens chefer har en nyckelroll för verksamhetens kvalitet och utveckling. De har också det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför måste antalet medarbetare per chef minska. Enligt 2022 års siffror är det kommunala genomsnittet i Linköping per 1:a linjens chef cirka 38 medarbetare. Utbildningsförvaltningen (exempelvis rektorer) och Leanlink (kommunens egna utförare av stöd, service och omsorg) har det högsta antalet medarbetare, 58 medarbetare per chef respektive 38. Det är också där personalbristen kommer att vara som störst under kommande år och de mest kvinnodominerande förvaltningarna. Detta att jämföra med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MOS) där antal medarbetare per 1:a linjens chef är 15. Tittar man på sjuktalen i procent är siffran för utbildningsförvaltningen 8,4 att jämföra med MOS 3,3. Utifrån arbetsbördan och ett jämställdhetsperspektiv är det helt oacceptabelt att skillnaderna är så stora. 

Under förra mandatperioden tog vi tillsammans med Alliansen i äldrenämnden beslut om att minska antalet medarbetare för chefer inom äldreomsorgen och nu är det dags att gå vidare till utbildningsförvaltningens rektorer och biträdande rektorers personalansvar. 

 

Vi liberaler utgår från att ingen politiker i Kommunstyrelsen (KS) kan anse att detta är rimligt, att en chef med närmare 60 medarbetare ges möjlighet att utöva ett ledarskap utifrån medarbetarnas behov och kommunens riktlinjer. Vi yrkar därför i en motion på kommande KS (22/8) om att införa en maxgräns för antal medarbetare per chef. 

KS har i dag uppdrag att som arbetsgivare vara anställningsmyndighet med ett övergripande lednings- och samordningsansvar för personal och arbetsmiljö för kommunens alla medarbetare. Nu är det dags att ni i S+M-styret tar det ansvaret och omprövar personalpolitiken men inte genom nedläggningar av verksamhet, neddragningar och försämringar av arbetsmiljön för personalen utan genom satsningar på arbetsmiljöfrågorna och en minskning av antalet medarbetare per 1:a linjens chef.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa