Dags att lyssna till varningsklockorna

I Linköping står vi vid en skiljeväg. Det vi gör i dag kommer att forma vår gemensamma framtid. Det är dags att lyssna till varningsklockorna och agera beslutsamt för att skydda vårt klimat, skriver Predrag Pucar (MP).

Konsekvenserna av att inte agera är allvarliga: fler extrema väderhändelser, minskade skördar och stigande matpriser, ökad värmestress och relaterade hälsoproblem, samt ökade kostnader för kommunen för klimatanpassningar, skriver debattören.

Konsekvenserna av att inte agera är allvarliga: fler extrema väderhändelser, minskade skördar och stigande matpriser, ökad värmestress och relaterade hälsoproblem, samt ökade kostnader för kommunen för klimatanpassningar, skriver debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-03-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Linköpings kommun har kommunfullmäktige fattat beslut om vilken total utsläppsbudget som kommunen har att förhålla sig till från 2020–2040. Det är en uppgift som kommunens styre (Socialdemokrater och Moderater) har ansvar för att genomföra. 

Den totala utsläppsbudgeten är på 4,6 miljoner ton CO2e. Enligt en redovisning på kommunstyrelsen i december så släppte vi år 2020– 2021 ut 1,6 miljoner ton växthusgaser, så det är 3 miljoner ton kvar i budgeten. Fortsätter vi i samma takt, så är budgeten vi hade fram till 2040 slut redan i september 2025.

När detta togs upp i en debatt i kommunfullmäktige den 26/2 så kom svaret från styret i form av standardtalepunkten: “Vi är en kommun som ligger i framkant inom klimatområdet”, plus ett antal bra men helt otillräckliga åtgärder. 

Kampen för att stoppa ytterligare eskalering av klimatkrisen kräver omedelbara och kraftfulla åtgärder – en kamp där en förlorad dag inte går att jobba ikapp. Att kommunstyrelsen den 12/12 endast “noterade” informationen och gick vidare till nästa ärende pekar på obefintligt engagemang i klimatfrågan.

Miljöpartiet i Linköping föreslår därför konkreta åtgärder:

* Central styrning och uppföljning av utsläppsminskningar inom kommunen och dess bolag. I dag sker inte detta.

* Konsekvensutredningar av alla kommunala beslut i relation till klimatmålen, med stöd av ett vetenskapligt råd som ska ge vetenskapsbaserade bedömningar.

* Fokusera på klimatsmart användning av kommunens mark, det kan ge stora positiva effekter både för utsläpp och klimatanpassning.

* Målgruppsanpassade informations- och utbildningsinsatser för kommuninvånarna med begriplig och träffsäker information.

Konsekvenserna av att inte agera är allvarliga: fler extrema väderhändelser, minskade skördar och stigande matpriser, ökad värmestress och relaterade hälsoproblem, samt ökade kostnader för kommunen för klimatanpassningar. På horisonten syns även hotande kollaps av hela ekosystem, med konsekvenser som tvivelsutan kommer att påverka alla framtida generationer.

I Linköping står vi vid en skiljeväg. Det vi gör i dag kommer att forma vår gemensamma framtid. Det är dags att lyssna till varningsklockorna och agera beslutsamt för att skydda vårt klimat – för oss och för framtida generationer. Vi i Miljöpartiet jobbar gärna med styret för att utforma kraftfull politik, men det krävs två för en tango.