Nedskärningar slår hårt mot Östergötland

Brist på personal och resurser har bidragit till en nedåtgående spiral och med regeringens och SD:s nedskärningar är situationen nu akut för sjukvården. Vi hade inte behövt hamna här, skriver Nooshi Dadgostar, partiledare (V) och Emil Broberg (V).

Regeringens tillskott om endast 6 miljarder kronor blir då som att sätta plåster på ett benbrott. Konsekvenserna av detta är stora varsel och omfattande nedskärningar där Östergötland är en av de regioner som drabbats hårt, skriver Nooshi Dadgostar, partiledare (V) och Emil Broberg (V).

Regeringens tillskott om endast 6 miljarder kronor blir då som att sätta plåster på ett benbrott. Konsekvenserna av detta är stora varsel och omfattande nedskärningar där Östergötland är en av de regioner som drabbats hårt, skriver Nooshi Dadgostar, partiledare (V) och Emil Broberg (V).

Foto: Victor Bomgren/Mikaela Landeström/TT

Debatt2024-03-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under måndagen kommer vi besöka den kirurgiska akutavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping för att träffa patienter och personal för att få en inblick i läget för vården i Östergötland. 

Enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKR) saknas mer än 20 miljarder kronor till sjukvården. Regeringens tillskott om endast 6 miljarder kronor blir då som att sätta plåster på ett benbrott. Konsekvenserna av detta är stora varsel och omfattande nedskärningar där Östergötland är en av de regioner som drabbats hårt. 

SKR:s prognos är att sjukvården behöver fler anställda de kommande sju åren. I hela landet handlar det om 85 000 personer vilket motsvarar nästan 5000 i Östergötland. Att i detta läge varsla personal är inte bara en katastrof för vårdens tillgänglighet och kvalitet utan fördjupar också problemen på lång sikt. Vården kommer behöva all personal som den kan få. 

Men det är inte bara brist på resurser och bristande arbetsmiljö som skapat den svåra situation som sjukvården nu befinner sig i. Under de senaste årtiondena har sjukvården utsatts för ett extremt marknadsexperiment som gjort den mindre effektiv, mer byråkratisk och där det sällan är de med störst vårdbehov som prioriteras. 

Det måste inte vara såhär. I grunden handlar det om politiska prioriteringar. Regeringen väljer skattesänkningar före resurser till välfärden. Vi i Vänsterpartiet har lösningar på vårdkrisen som kan och bör genomföras, både på nationell och regional nivå. 

För det första behövs det mer resurser till sjukvården. Vänsterpartiet har föreslagit att landets regioner ska få de resurser som krävs för att stoppa den akuta vårdkrisen. Det räcker inte att pengarna kommer senare för det är nu uppsägningarna sker. Staten måste ta ett större ansvar. 

För det andra måste det nyliberala privatiseringsexperimentet med marknadsvården avslutas. Vi måste få bort privata vinstintressen ur vården. Sjukvården kan inte styras som om det vore en bilfabrik som producerar varor på löpande band. 

För det tredje måste vi satsa på personalens arbetsmiljö. Dagens strukturella underbemanning och brist på nyckelkompetenser skapar en situation där arbetsbördan blir för tung och många söker sig därför bort från vården eller väljer att gå ner i arbetstid. 

Till sist vill vi också se att arbetstiden kortas i sjukvården. Det heltidsmått som i dag gäller är inte anpassat för den sjukvård som vi har i dag och det tempo och den arbetsbörda som råder är inte möjlig att arbeta under. Därför måste vi vara beredda att ta steg för att korta arbetstiden med bibehållen lön. 

Vänsterpartiet i regionen har föreslagit att vi i stället för att varsla undersköterskor borde erbjuda en möjlighet att få en betald utbildning till sjuksköterska. Det skulle både ta tillvara viktig kompetens samtidigt som vi bygger sjukvården starkare för framtiden. 

För att hantera läget i Östergötland krävs resurser och andra prioriteringar. 

Sjukvårdens kris är politiskt skapad och det är bara politiken som kan råda bot på problemen. Det finns inget i detta som inte kan fixas om viljan att prioritera rätt bara finns. Vi i Vänsterpartiet är beredda att göra dessa prioriteringar. Vi beklagar djupt att M+SD-styret i Region Östergötland och högerregeringen med stöd av SD inte har en sådan ambition.