Cykelgarage vid US skapar arbetsro

Vårdpersonal har under många år beskrivet den i det närmaste traumatiska upplevelsen som uppstår när de går av långa, stressiga skift för att upptäcka att deras cykel har blivit stulen eller förstörd, skriver debattörerna.
Vårdpersonal har under många år beskrivet den i det närmaste traumatiska upplevelsen som uppstår när de går av långa, stressiga skift för att upptäcka att deras cykel har blivit stulen eller förstörd, skriver debattörerna.

Sverigedemokraterna Region Östergötland har under lång tid påtalat behovet av cykelgarage vid Universitetssjukhuset i Linköping, skriver debattörerna.

Debatt 26 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SD är kanske inte det parti som i första hand associeras med cyklar och cykelinfrastruktur utan mer om planering av den fysiska infrastrukturen i städer. Vi motsätter oss att bygga infrastruktur som begränsar framkomligheteten och som i förlängningen gör vardagen mer besvärlig för alla resenärer.

Varför ska Region Östergötland bygga ett cykelgarage vid universitetssjukhuset när det finns cykelställ? Jo, i och med de senaste årens alltmer otrygga samhällsutveckling har behovet av att tryggt kunna förvara sitt fordon ökat.

Det har under flera år rapporterats om en ökning av cykelstölder och vandalism som blivit ett allt större problem för bland annat vårdpersonalen på Universitetssjukhuset. Eftersom universitetssjukhuset är centralt beläget är cykel ett populärt färdmedel för många av våra anställda och det gör problemet angeläget. 

Vårdpersonal har under många år beskrivet den i det närmaste traumatiska upplevelsen som uppstår när de går av långa, stressiga skift för att upptäcka att deras cykel har blivit stulen eller förstörd. Det har blivit så pass vanligt förekommande problem att det nu är genuin oro bland personalen. Ett förstört fordon påverkar möjligheten att pendla men det finns även en ekonomisk aspekt, särskilt bland de som kostat på sig dyrare elcyklar eller elskotrar.

 

Frågan om cykelgaragen är alltså i första hand en fråga om arbetsmiljö och trygghet för vårdpersonalen. Det är inte rimligt att våra medarbetare ska belastas med konsekvenserna av den negativa samhällsutveckling som vuxit fram de senaste 10–15 åren. Som ett direkt svar på sjukvårdspersonalens önskemål och behov har Sverigedemokraterna lyckats driva igenom satsningar på cykelparkeringshus vid Linköpings universitetssjukhus. Tre cykelparkeringshus kommer att byggas vilket på sikt kommer skapa cirka 350 stycken parkeringsplatser för cyklar. De kommer dessutom att utrustas med laddningsmöjligheter.

SD Region Östergötland vill uppmuntra våra medarbetare att cykla till jobbet eftersom det, utöver de uppenbara miljömässiga fördelarna, bland annat förbättrar det fysiska måendet.

Dessutom bidrar ett ökat cyklande till att minska belastningen på stadstrafiken och därmed skapa bättre förutsättningar för andra som inte kan ta cykeln eller liknande färdmedel till arbetet att göra det på ett smidigare sätt. I sammanhanget ska det också påtalas att ett ökat cyklande också får andra positiva bieffekter som exempelvis renare luft i Linköpings innerstad.

Vår förhoppning är att de medarbetare som tidigare känt en otrygghet inför att cykla till arbetet återigen ska våga göra det utan rädsla för att bli utsatt för brott. Att skapa arbetsro hos våra medarbetare genom att bygga dessa cykelgarage är en del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdpersonalen inom Region Östergötland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa