Som politiker får man ta ansvar för sina beslut

Linköpingslistan kommer hjälpa det unga styret framöver och klart och tydligt i förväg informera om när beslut som innebär lagbrott eller verksamhet i gråzon är aktuella, skriver Michael Cocozza, Linköpingslistan.

Debatt 9 juni 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

S+M menar att vår kritik mot kommunens lagbrott visar ”brist på förtroende för tjänstepersoner”. Som politiker får man ta ansvar för sina beslut och inte gömma sig bakom annan person. Tjänstepersoner kan sakna nödvändiga specialkunskaper, ha egna värderingar som slår igenom eller få en begränsad frågeställning som inte är relevant för helheten. För egen del har S+M gått emot tjänstepersoners bedömning i ärende 4 och 6 nedan.

Låt oss nu titta på vad S+M svarade på de sex ärenden vi tog upp:

1. Om tomträttsavtalet invänder S+M inte i sak utan konstaterar att det drabbade företaget inte överklagade. Det är inget argument i sakfrågan om lagbrott. Att företagare inte vågar ”bråka med kommunen” innebär inte att kommunen följer lagen. Rättspraxis är tydlig. Det krävdes såväl planstöd som behov av just den aktuella tomten för att ordna bostadsförsörjningen i kommunen, dessa nödvändiga rekvisit för uppsägning av tomträtten saknades.

2. I fråga om skolnedläggningar fick SKR yttra sig över förhållandet skolnämnd-kommunstyrelse. När det var dags att ta ställning till den avgörande frågeställningen, skolnämnd-kommunfullmäktige, fick SKR inte yttra sig, S+M ger fel information på denna punkt. Risken fanns ju att experter på SKR hade kommit till samma slutsats som oppositionen, det vill säga att nedläggning av 11 skolor i fastigheter som kommunen äger ska tas i fullmäktige.

3. Vad gäller lagbrott rörande pensionsåtaganden menar S+M att kommunen har brutit mot lagen sedan 1998 och att det i sig är ett bra argument för att fortsätta bryta mot lagen. Inte en rimlig ståndpunkt.

4. Vad gäller rektors ställning som myndighetsföreträdare menar S+M att man har agerat som alla andra partier. Det finns dock en väsentlig skillnad. S+M utgör styret i kommunen och kommunen ska inte offentligt ifrågasätta den ställning staten givit rektor i lagstiftningen.

5. Vad gäller arbetslivskriminalitet är S+M bra på att med stort patos formulera fina mål och riktlinjer. Linköpingslistan menar att vi utöver de vackra orden ska jobba mer med kontroll och uppföljning i kommunen. Det är rimligt att entreprenörer kan visa på individnivå att källskatt och sociala avgifter har erlagts. Det kravet innebär att man verkligen ”ser till” att målen följs. S+M avslog LL:s förslag, vi saknar därför fortsatt effektiv kontroll av att svartjobb inte förekommer. 

6. S+M går inte in på frågan om likvärdig behandling av olika studieförbund. Om statens expertmyndighet, Folkbildningsrådet, kommer fram till att ett studieförbund fyller regelverkets krav, kan inte kommunen komma med hitte-på-grunder för avslag. Det finns ingen laglig grund för S+M:s särbehandling av studieförbundet. Att det finns brister vad gäller integrationen i S+M:s partiarbete har inget med ”främlingsfientlighet” att göra, vilket LL heller inte påstått. ”Främlingsfientlighet” är S+M:s eget påstående, ett debattknep man nödgas dra till med för att kunna komma undan med ”kritiken är inte värdig att bemöta”, ”extremt låg nivå ”. Har man förlorat debatten med 0–6 återstår bara det, skarva och höja rösten. Men S+M ska inte deppa ihop, det kommer fler chanser. Linköpingslistan kommer hjälpa det unga styret framöver och klart och tydligt i förväg informera om när beslut som innebär lagbrott eller verksamhet i gråzon är aktuella. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa