Ingen avsikt att minska mängden kultur

Debatt 10 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Utan kulturredaktion känns tidningen sorgligt urvattnad":

Det stämmer att Corren för första gången beviljades mediestöd 2023. Ett stöd som kommer in på det sättet under ett år, och med all säkerhet är betydligt mindre 2024, används för att klara av den digitala transformationen vi är inne i. Det vill säga de kraftigt ökade kostnaderna vi har för produktion och distribution av papperstidningen. Det har gjort att vi kunnat fortsätta satsa resurser på redaktionen, bland annat med en utökad grävredaktion i Linköping och utökad redaktion i Mjölby och Åtvidaberg.

Vår ambition är att fortsätta utveckla den lokala kulturjournalistiken på samma sätt som vi vill utveckla all annan journalistik vi gör. Det vi gör är en organisationsförändring, vi har ingen avsikt att minska mängden kultur i Corren eller Corren.se.

Kultur är precis som ledare, debatt och region- och kommunpolitik ämnen som vi bevakar framför allt för att det ingår i vårt demokratiska uppdrag. Det är inte ämnen som fångar den breda läsarskaran men vi vill ändå ha den bevakningen för att vi har den position vi har. Om inte Corren går igenom diarierna i alla våra kommuner, eller bevakar det lokala kulturlivet och upplåter plats för lokal debatt, så är det få andra i vårt område som gör det.

Vår innehållsmix innehåller ämnen som vi gör av olika anledningar. Sport och krogliv som lyfts i debattartikeln är en annan genre, mer underhållning, som vi gör för att våra prenumeranter vill ha en blandning av innehåll. De fångar också en betydligt större läsekrets än ämnena jag nämnde tidigare. Det lokala kroglivet är, efter stora nyhetshändelser, det som lockar läsare i åldern 18 till 50 år mest. Men som med allt annat i vårt innehåll så är inte alla intresserade av det.

Det som vi satsat mest resurser på under 2023 är granskande journalistik. Det är också skälet till att vi har behövt se över reporterorganisationen och skapa fler reportrar, det som omorganisationen av kultur/nöje resulterat i. Och som med alla omorganisationer så kommer vi utvärdera den och ser vi då att den inte är lyckad så får vi tänka om och försöka göra mer rätt.

Jag förstår att det är lockande spetsigt att skriva att vår nya huvudinriktning är restauranger men fakta är att det är stora nyhetshändelser och granskningar som är vår huvudinriktning. I resurser såväl som mängd reportage och fokus på redaktionen. Och det är en inriktning som ökat antalet Correnläsare avsevärt under det gångna året. Att öka antalet läsare är en avgörande faktor för oss eftersom den digitala ekonomin är mindre än den papperstidningsekonomi som vi är på väg att lämna.

Stina Opitz är hjärtligt välkommen på besök hos oss på Correns redaktion för att se mer hur vi jobbar. Och hon och alla andra Correnläsare är välkomna att återkoppla till oss om några månader hur kulturbevakningen i Corren har påverkats av den här förändringen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa