Centerpartiet förordar öppen bäck utan galler

En passage som är bred och bra belyst skapar trygghet och kan bli en härlig portal mot Tinnis badsjö, utomhuspooler och parkområdet som skulle kunna upplevas som Linköpings eget Shangri-La, skriver Rikard Tordön (C).
En passage som är bred och bra belyst skapar trygghet och kan bli en härlig portal mot Tinnis badsjö, utomhuspooler och parkområdet som skulle kunna upplevas som Linköpings eget Shangri-La, skriver Rikard Tordön (C).

Det vi baserar vårt ställningstagande på är också nyttorna med en öppen bäck hela vägen till Stångån, skriver debattörerna.

Debatt 24 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Så ska nya Tinnis se ut – här är vinnande förslaget" (23/11):

Nu har utredningen av konsekvenser för olika alternativ för Tinnerbäckens väg genom Tinnisområdet presenterats. Tre möjliga alternativ presenterades. Oavsett vägval kommer det vara ett komplicerat och dyrt projekt med flera risker. Vi i Centerpartiet tar nu tydlig ställning för alternativ A, som innebär öppen bäck hela vägen från Mahoniadalen fram till mynningen i Stångån vid Ådalaparken. 

I detta alternativ hålls riskerna så minimala som möjligt för Linköpings medborgare. De juridiska tillståndsriskerna och de ekologiska begränsningar som såväl den långa (B) och den korta (C) kulvertlösningen innebär undviks helt i alternativ A. Det vi baserar vårt ställningstagande på är också nyttorna med en öppen bäck hela vägen till Stångån.

Centerpartiets vision innehåller öppna ytor, så få barriärer som möjligt och tillgång till vattendrag och grönska, även i staden. Vi vill främja promenader och cykelturer, korta som långa. Vi vill låta fisk och andra vattenlevande djur vandra fritt mellan Stångån och Tinnerbäcken. Vi vill låta vatten porla och komma i kontakt med luften så mycket som möjligt. 

Visst är Hamngatan en viktig pulsåder för vår trafik, men i det här sammanhanget är den en barriär som vi gärna vill undanröja genom att knyta ihop Tinnis och Ådalaparken med både bäck och gång-/cykelväg under Hamngatan. En passage som är bred och bra belyst skapar trygghet och kan bli en härlig portal mot Tinnis badsjö, utomhuspooler och parkområdet som skulle kunna upplevas som Linköpings eget Shangri-La. Utan stora galler som spärrar vägen och skapar faror för såväl barn, som tilltäppning vid stora skyfall. Dessutom utan underhållskostnader för automatiska rensverk vid gallren. Du ska kunna gå eller cykla ostört utan att behöva ta dig över Hamngatan minst 5 höjdmeter upp, för att sedan ta dig ner till bäcken igen på andra sidan. 

Vi vill slutligen rekommendera alla att prova den nya, vackra Emriks bro. Stanna på mitten och titta ner på gallret till dagens kulvert. Föreställ dig sedan detta galler, inklusive grop för alla grenar och bråte, fast tio till femton meter brett och 4 meter högt, vid Hamngatan utanför entrén till Sporthallen. Det är vad alternativet med den korta kulvertlösningen skulle innebära. Centerpartiet ser hellre en bred och vackert ljussatt passage för såväl bäck och djurliv, som gående och cyklande medborgare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa