Centerpartiet avvecklar den östgötska landsbygden

Det är uppenbart att den östgötska kulturen inte kan blomstra utan de små och stora östgötska socknarna vilka alla är beroende av ett välfungerande buss- och tågnät.

Konsekvenserna av en nedläggning och nedmontering av buss- och tåglinjer leder till ökad arbetslöshet och utanförskap, skriver elva östgötska SD-politiker.

Konsekvenserna av en nedläggning och nedmontering av buss- och tåglinjer leder till ökad arbetslöshet och utanförskap, skriver elva östgötska SD-politiker.

Foto: Jeppe Gustafsson/arkiv

Debatt2021-03-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom år av nedskärningar av landsbygdstrafiken (vilken fortsätter) så har majoriteten inom Region Östergötland, med Centerpartiet i spetsen, medverkat till att människor på den östgötska landsbygden blivit tvungna att lämna sina hem och genom det mer eller mindre tvingat dessa människor att flytta till urbaniserade miljöer.

Konsekvenserna av en nedläggning och nedmontering av buss- och tåglinjer leder till ökad arbetslöshet och utanförskap samt diskrepans mellan dem som bor i städerna och dem som bor på landsbygden. Utan busslinjer så stagnerar lokalsamhället. 

Barnfamiljer undviker att flytta till landsbygden om barnen inte kan ta sig in till städerna. Färre invånare leder till ett försämrat näringsliv för butiker och kommersiell handel, minskad handel leder i sin tur till färre invånare och sämre skatteintäkter för kommuner och regionen som stort. 

Politiken måste agera mot urbaniseringen och lyfta upp landsbygden på agendan. 

Östergötland är ett underbart landskap, med en fantastisk kultur. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att såväl den östgötska landsbygden som den östgötska kulturen både ska utvecklas och må bra. 

Förslag som satsningar på lokal kultur genom direkta anslag till lokala hembygdsföreningar är satsningar som innebär en mer levande kultur i hela Östergötland.

Tyvärr kan vi konstatera att det nu går i motsatt riktning. Det är inte bara det materiella välståndet i småkommunerna som tar skada av majoritetens nedläggningar av buss- och tåglinjer. Även den kulturpolitik som idag drivs hämmar utvecklingen av den lokala kulturen.

Vi menar att det är uppenbart att den östgötska kulturen inte kan blomstra utan de små och stora östgötska socknarna vilka alla är beroende av ett välfungerande buss- och tågnät. 

Därför vill Sverigedemokraterna se en utveckling av landsbygden istället för en urbanisering och nedläggning av densamma. Vi ser på sikt att landsbygden i Östergötland ska leva och utvecklas. Vi ser en ruralisering istället för en urbanisering.

Ofta titulerar sig Centerpartiet som landsbygdsbornas parti. SD hävdar bestämt att så inte är fallet. Centerpartiet har under en lång tid bedragit väljarna för att få de röster som krävs för att kunna klamra sig fast vid sina politiska positioner.

Centerpartiet i Region Östergötland driver en politik som riktar sig till storstäderna i Östergötland. Ett kvitto på detta är Julie Trans (C), ordförande i trafik- och samhällsbyggnadsnämnden, hänsynslösa avveckling av nödvändiga buss- och tåglinjer till landsbygden. 

SD vill se en levande landsbygd och vi accepterar inte Centerpartiets hycklande storstadspolitik. Vi kommer att fortsätta kämpa för den lokala kollektivtrafiken och för att stoppa Centerpartiets förödande avvecklingspolitik.