Cementkrisen hotar jobb och miljö

Sverige står fortfarande inför ett omfattande byggstopp om regeringen inte hittar en långsiktig lösning på cementkrisen. Det skriver Cecilia Johansson på Byggföretagen och Per Ek på Maskinentreprenörerna.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver långsiktighet, skriver Cecilia Johansson, branschansvarig Byggföretagen i Östergötland och Per Ek, regionsamordnare Maskinentreprenörerna.

Bygg- och anläggningsbranschen behöver långsiktighet, skriver Cecilia Johansson, branschansvarig Byggföretagen i Östergötland och Per Ek, regionsamordnare Maskinentreprenörerna.

Foto: Cementa

Debatt2021-08-16 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mark- och miljööverdomstolens nej till fortsatt brytning av kalksten i Slite på Gotland kan få förödande konsekvenser. Cement är en bas för allt byggande. Slite står i dag för 75 procent av all cement som används i Sverige. Det gör att hälften av allt byggande är direkt beroende av fabriken på Gotland. 

Veckans regeringsbesked att Cementa får tillstånd i ytterligare åtta månader tyder på att politiken uppmärksammat Byggföretagens konsekvensanalys om över 200 000 hotade jobb. Men åtta månader är kort tid. Bygg- och anläggningsbranschen behöver långsiktighet – annars kan vi sitta i samma sits lagom till jul. 

Regeringen uppger att man överväger olika alternativ för att minimera riskerna med cementkrisen. Från politikens sida hänvisas framförallt till en oberoende konsultrapport som kartlägger konsekvenserna vid ett produktionsstopp i Slite. Men att det blir illa med ett stort stopp kräver egentligen inga fler konsultrapporter.

Att undvika ett byggstopp är först och främst ett politiskt ansvar. Inte minst större projekt som till exempel Inre hamnen i Norrköping och Folkungavallen i Linköping riskerar att försenas. 

Detta i ett läge när nybyggnation av bostäder och en förbättrad infrastruktur har en nyckelroll för återstarten av svensk ekonomi efter pandemin. 

Bygg- och anläggningsbranschen står i dag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp. Därför har branschen enats om en ambitiös färdplan mot klimatneutralitet 2045. Men nu kan även vårt hållbarhetsarbete bromsas. Huvudalternativet till brytning av kalksten på Gotland är först och främst import - av kalksten med sämre kvalitet än den svenska. 

Cementtillverkning är energikrävande. Kalkstenen behöver värmas upp till ungefär 1 400 grader Celsius. Enligt expertis på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har till exempel kinesisk cement en väsentligt större klimatpåverkan än svensk. I aktuella exportländer som Kina, Polen och Baltikum används till stor del fossila bränslen i energimixen. Därtill kommer omfattande logistikproblem och långväga transporter. Inte ens på kort sikt kan regeringen acceptera en lösning som bygger på ökat beroende av Kina. 

Nu måste regeringen agera - våra medlemsföretag vill fortsätta ta ansvar för samhällsbygget och rusta Östergötland med nya bostäder, bättre järnvägar och fler vindkraftverk.