Hitta lösningar för en fortsatt stark byggsektor

Vi i Byggnads ser en oroväckande passivitet kring bostadsfrågan i Linköping.

Att Linköpings kommun under kvartal tre 2022 inte påbörjat ett enda lägenhetsbygge är vare sig socialt eller ekonomiskt försvarbart för samhället, skriver debattörerna.

Att Linköpings kommun under kvartal tre 2022 inte påbörjat ett enda lägenhetsbygge är vare sig socialt eller ekonomiskt försvarbart för samhället, skriver debattörerna.

Foto: Håkon Mosvold Larsen(NTB/TT

Debatt2022-11-07 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostaden är en socialrättighet, i dag har vi bostadsbrist i en majoritet av Sveriges kommuner. Och enligt Boverkets undersökning av kommunernas prognos på de kommande tre åren svarar man så här: 

”Av de 280 kommuner som har svarat på frågan om hur kommunens bostadsmarknadsläge förväntas se ut om tre år uppger 178 kommuner, 64 procent, att det kommer att råda underskott på bostäder.” (Boverkets bostadsmarknadsenkät 2022)

Att då Linköpings kommun under kvartal tre 2022 inte påbörjat ett enda lägenhetsbygge är vare sig socialt eller ekonomiskt försvarbart för samhället. Bostadsmarknaden är en lösning på många problem som vi ser i dag i samhället, då måste också de styrande politikerna ta sitt ansvar för ett hållbart byggande, tillsammans med fastighets- och byggföretagen. 

Vi står samtidigt inför en livsviktig klimatomställning i byggbranschen som vi måste genomföra, bland annat genom att energieffektivisera många bostäder tillexempel miljonprogramsområdena. Att då som kommun eller företagen inte aktivt tillsammans med oss driver på i frågorna, kommer stå oss alla dyrt. Vi byggnadsarbetare vet att under allt för många år, hur underhållet och energieffektiviseringarna i byggbranschen varit bortglömda, alldeles för länge. 

Vi har under många års tid haft högkonjunktur i byggbranschen. Att då bolagen inte kan ta av sin avkastning för att möjliggöra byggande under en vikande konjunktur är märkligt. För vi kan inte ha en marknad där fastighetsbolagen enbart kan och vill bygga när man kan maximera sina aktieägares plånböcker, då är man med andra ord inte beredda att ta sitt samhällsansvar som behövs. 

Därför är en lösning att regeringen ser till att vi får till ett fungerande och utökat statligt investeringsstöd. Vi vet att det bakåt i tiden både har gett billigare bostäder och bostadsbyggandet ökar. Om marknadskrafterna inte är förmögna att producera bostäder på marknaden, så måste staten se till att vi får ett statligt bygg- och fastighetsbolag som ser till medborgarnas bästa framför korta ekonomiska intressen ifrån företagen. Vi borde ha lärt oss något ifrån 90-talskrisen samt finanskrisen att en avstannad byggbransch kommer leda till stora konsekvenser och kostnader för hela samhället.  

Därför borde både marknaden, kommunerna och regeringen se till att bostadsbyggandet inte stannar upp. Men då krävs det att politiken och företagen tar ansvar, vi byggnadsarbetare kommer garanterat göra det! Annars så kan vi fortsätta med att prata oss till en lågkonjunktur i stället för att hitta lösningar som kommer möjliggöra en fortsatt stark byggsektor.