Bygg inte bostäder i Berg – släpp in näringslivet

Samtidigt som kommunen planerar att pressa in ytterligare lägenheter i Berg så saknas det mark för näringslivsändamål, skriver debattören.

Debatt 11 maj 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Berg finns ett gammalt näringslivsområde med anor sedan klostret i Vreta byggdes och man behövde ett kalkbrott. På senare tid har här legat en träaffär men nu har området legat för fäfot i många år. Till området finns endast två tillfartsvägar – Ankarvägen och Blackbäcksvägen. Båda vägarna är smala och går nära grannarna samt mynnar dessutom ut i den hårt trafikerade Stjärnorpsvägen.

Nu har kommunen ett förslag till detaljplan för området. I gropen planeras 120 lägenheter i radhus och höghus. Dessa lägenheter beräknas ge 380 fordonsrörelser per dag – men det är oklart hur det ska gå till. Kommunen funderar men har trots att detaljplanen är ute på samråd i dagsläget inget svar.

I området finns föroreningar i marken liksom grundvatten som går upp i markytan. Om det byggs bostäder måste tre meter jord tas bort och ersättas med tre meter ny jord. Eftersom området är omfattande blir antalet lastbilsrörelser mycket stort under kort tid – längd de två vägarna som knappt är farbara med personbil. Vi pratar tusentals tunga lastbilar som ska passera genom de känsligaste trafikpunkterna i Berg – samtidigt som bron öppnas 18 gånger per dag.

 

Till saken hör också att närmaste granne på andra sidan Blackbäcken är ett stall vilket gör att frigående hästar kommer att finnas i omedelbar närhet av husen till föga glädje för boende allergiker.

Hela arbetet verkar ogenomtänkt vilket också framfördes av en stor och irriterad menighet vid ett samrådsmöte den 5 maj.

Samtidigt som kommunen planerar att pressa in ytterligare lägenheter i Berg så saknas det mark för näringslivsändamål. Flera företag har hört av sig och frågat efter möjlighet att etablera sig i området men får informationen att det saknas mark.

Så låt oss räta ut de sneda tankarna och låt området vara kvar som näringslivsområde så att trädgårdsföretag och maskinstationer får någonstans att vara – och kanske också Göta kanals verkstäder? Då behövs ingen sanering av jorden och trafiken blir avsevärt mindre samtidigt som grannarna inte behöver fundera på att flytta.

Kommunen bör betänka att den finns till för medborgarna – inte tvärtom!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa