Bristen på personal är inget ödesbestämt

Jo då, vi har en god äldreomsorg, det finns visst mycket som är bra i vår kommun, men det vi vill säga är att det räcker inte.

Faktum är att trots ökad hemsjukvård och inrättande av särskilda demensteam så ökar ansökningarna till demensboende, skriver artikelförfattarna.

Faktum är att trots ökad hemsjukvård och inrättande av särskilda demensteam så ökar ansökningarna till demensboende, skriver artikelförfattarna.

Foto: Peter Jigerström

Debatt2021-04-09 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "I Linköping ska alla ha rätt att åldras i trygghet" (30/3).

Vi skrev ett öppet brev, "Blottlagda brister i äldrevården måste åtgärdas" (27/3), om uppenbara brister i våra äldreboenden under pandemin. 

Tack för ditt svar Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden. Jo då, vi har en god äldreomsorg, det finns visst mycket som är bra i vår kommun, men det vi vill säga är att det räcker inte. 

Självklart pågår en kontinuerlig utveckling av verksamheten och det sker bra saker, men när en så tydlig varningssignal kommer måste ni höja ambitionsnivån kraftfullt, det går inte att vika undan för det ansvaret.

Corona-kommissionen pekar i huvudsak på tre generalbrister i äldreomsorgen: underbemanning, brist på kompetens och oklar organisation i krissituationer.

Bristen på personal är inget ödesbestämt. Om man tillsammans med anställdas organisationer kommer överens om bästa möjliga arbetsvillkor, om man erbjuder utbildning och kompetensutveckling och om man inbjuder personalen att vara delaktig i en vård och omsorg som ligger i framkant, då kommer det att finnas människor som inser hur inspirerande och roligt det är att arbeta i vården och för övrigt i hela välfärdssektorn. 

I Kommunala pensionärsrådet sitter folk med livserfarenhet och vi vet att detta har ett pris. Det måste avsättas avsevärt mer medel till hela äldreomsorgen och vi vet att det finns pengar. 

Vårt öppna brev får inte missförstås som om vi ställer förbättringsarbetet efter Corona-pandemin mot utbyggandet av vårdplatser för demenssjuka. 

Faktum är att trots ökad hemsjukvård och inrättande av särskilda demensteam så ökar ansökningarna till demensboende. Det beror på att vi blir fler gamla och sjuka och att vårdtiden för demenssjuka är betydligt längre än för övriga boenden. 

En kö till äldreomsorgen som fått växa till cirka 60–70 personer anser vi vara ett grovt planeringsmisstag, som måste åtgärdas snarast, samtidigt som ambitionsnivån måste höjas också på detta område.

Vi ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsrådet) representerar tusentals personer i pensionärsorganisationerna i Linköping och kräver förändring.