Brist på järnvägsspår är ett hot mot klimatmålet

För att nå klimatmålen behöver gods flyttas från landsväg till järnväg. Det har alla partier varit överens om. Samtidigt har hävdats – utan att föra det i bevis – att bygger vi höghastighetsbanor så blir det tillräcklig plats för godståg på de gamla stambanorna.

Debatt 15 oktober 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I somras kom dock beräkningar från Trafikverket som visar något annat. Utrymmet för gods ökar med hälften eller mindre mot vad höghastighetspartierna påstått.

På eftersommaren slog FN:s klimatpanel larm om våra växthusutsläpp måste minska ännu mer än vad som tidigare angetts om vi ska klara klimatmålen. Strax efteråt kom dråpslaget mot hela idén att överföra gods från bil till tåg. Klimatmålet hotas av brist på spårkapacitet! Vi har alltså inte tillräckligt med spår för gods. Samtidigt planeras byggande av höghastighetsbanor – som inte kan ta godståg. Med Ostlänken som första etapp. Detta som om ingenting hänt! 

 

Nu är det här ingen nytt. Vanligt förnuft har ju sagt att det är fullkomligt orimligt att bygga Sveriges genom tidernas dyraste järnväg som ska ligga oanvänd stor del av dygnet. Samtidigt som godsmängderna väntas öka.

Med höghastighetsbanor fördubblar vi stambanornas kapacitet. Varav hela tillskottet förs till en viss kategori transporter – snabba persontåg. Godståg och lokaltåg göre sig ej besvär! När det gäller godset så är det ett val för all framtid. Banorna byggs så det inte klarar godståg, främst att det blir för branta backar. Ångrar man sig måste banan till stora delar byggas om från grunden. 

Främst är det de partier som har högst miljöprofil, MP och C, som driver på. De har stirrat sig blinda för att flytta resenärer från flyg till tåg. Men glömt bort det sannolikt betydligt viktigare – att flytta gods från landsväg till järnväg. 

 

I den nya utredningen som flera myndigheter ligger bakom heter det bland annat att ”växthusgasutsläppen per tonkilometer från vägtrafiken” beräknas "vara cirka 32 gånger högre än för järnvägstransporter”. I nästa stund konstateras att det förmodligen går att göra mycket åt det på grund av bristande spårkapacitet.

Samtidigt som vi alltså planerar höghastighetsjärnväg som inte kan ta godståg. Om man bara utnyttjar de sex timmar per natt, då banan ändå beräknas ligga oanvänd, för godståg får man en godskapacitet motsvarande en fyrfilig motorväg. 

För Östergötland och delar av Småland som har dåliga järnvägsförbindelser med Västsverige skulle det betyda att man fick en godsled söder om Vättern som garanterade näringslivets transportbehov. 

 

Banan blir sannolikt också betydligt billigare. Dubbelspåriga höghastighetsbanan Ostlänken beräknas kosta 5,35 miljarder per mil. Norrbotniabanan som jämförelse är enkelspårig standardbana för snabbtåg upp till 250 km/t – som dessutom kan ta godståg – får omräknat till dubbelspår en milkostnad på 2,15 miljarder.

Nu måste någon vuxen i rummet säga ifrån. M är ledande bland de partier som säger sig vara emot höghastighetsbanor. Nu har man chansen att visa att man menar något med det – och kräva ett omtänkande.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Politiska utspelet: Partiet vill ha ny busslinje för pendlare och upplösa bolaget Östgötatrafiken

Politiska utspelet: Partiet vill ha ny busslinje för pendlare och upplösa bolaget Östgötatrafiken

Strul med skolbussar irriterar föräldrar i Linköping– Kommunen: Går att åka utan beslut

Strul med skolbussar irriterar föräldrar i Linköping– Kommunen: Går att åka utan beslut

Nya landningsbanan i Linköping klar att tas i bruk – blev 190 miljoner dyrare än väntat

Nya landningsbanan i Linköping klar att tas i bruk – blev 190 miljoner dyrare än väntat

Insändare: Cyklister – ge en signal vid omköring

Cyklister – ge en signal vid omköring

Många drabbades av böter i Råssnäs: "Skulle uppskatta att det var åtminstone 20-25 bilar" ▪ Så svarar kommunen

Många drabbades av böter i Råssnäs: "Skulle uppskatta att det var åtminstone 20-25 bilar" ▪ Så svarar kommunen
Visa fler