Blankt nej till återinförd fastighetsskatt

Fastighetsskatten är åter aktuell i den politiska debatten efter att den socialdemokratiska regeringen överväger att återinföra den.

Debatt 13 april 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför höstens stora partikongress har flera distrikt signalerat att man vill gå fram med förslaget. På riksnivå har vi kristdemokrater stängt dörren för en återinförd fastighetsskatt, men flera andra partier i riksdagen tvekar. 

Det är inte enbart husägarna man vill åt utan fastighetsskatt på bostadsrätter är också en del i ekvationen, då man inte föreslår en diskrepans mellan beskattningen av bostadsrätter och småhus. 

Det gör oss kristdemokrater oroliga, eftersom det i praktiken skulle innebära att många Linköpingsbor riskerar att inte kunna bo kvar i sina hem.

 

I debatten hörs ofta klassretorik om att de rika med höga arbets- och kapitalinkomster kan få betala lite mer, men av en rapport från Skattebetalarna framgår att vanliga hushåll skulle drabbas hårt av en fastighetsskatt. 

Sex av tio svenska hushåll äger sin bostad (mars 2020). För en genomsnittlig villa i Sverige (pris cirka 3 miljoner kronor) skulle förslagen ge en årlig fastighetsskatt på mellan 11 000 och 27 400 kronor enligt SCB:s genomsnittliga försäljningspriser i riket år 2019. 

Ovanpå detta äger många svenskar fritidshus, antingen som man köpt själv eller ärvt. Fastighetsskatten för dessa adderas ovanpå den fastighetsskatt man betalar för sin permanentbostad för hushållen som äger dem. 

Vi bedömer det osannolikt att fritidshus skulle omfattas av någon begränsningsregel.

 

Ur ett mänskligt perspektiv argumenterar vi för att skatten ska vara så låg som möjligt på boende. Det som är nationalekonomiskt effektivt är inte alltid önskvärt. 

Vi anser att det finns andra värden som behöver beaktas till exempel att kunna behålla sitt boende, odla sin trädgård och värna sin egen täppa.

Om fastighetsskatten blir verklighet kommer vi åter få höra hjärtslitande historier om äldre Linköpingsbor som måste flytta från sina familjegårdar för att dem inte har råd med fastighetsskatten. Att människor som arbetat och slitit hela sina liv tvingas bort från sina hem är inte värdigt. 

Det är dags för Socialdemokraterna att begrava fastighetsskatten i en byrålåda på Regeringskansliet en gång för alla. Vi kristdemokrater säger blankt nej till omoraliska skatter som hotar verklighetens folk.

Ämnen du kan följa