Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt yrke

Coronapandemin visar att Region Östergötland behöver satsa strategiskt på test och analys.

Region Östergötland måste vara en attraktiv arbetsgivare för att motivera att fler biomedicinska analytiker söker sig till och stannar inom regionen, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet östergötland.

Region Östergötland måste vara en attraktiv arbetsgivare för att motivera att fler biomedicinska analytiker söker sig till och stannar inom regionen, skriver Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet östergötland.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-04-15 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag 15 april är det biomedicinska analytikerdagen, vilket firas av vårdpersonal världen över. Biomedicinska analytiker är ett av de fyra livsviktiga yrken som Vårdförbundet organiserar. 

Under pandemin har denna yrkesgrupp arbetat med hundratusentals covidtester i veckan för att förse vården med test och analyskapacitet i kampen mot covid-19. 

Pandemin satte regionernas brist på legitimerad personal i obarmhärtig blixtbelysning. Sveriges testkapacitet slog i taket i samtliga regioner, prover fick skickas utomlands och det blev uppenbart hur viktigt det är med legitimerad kompetens som kan göra kvalificerad analys. 

Det gäller inte bara av covid-prover utan också av alla livsavgörande provsvar för cancer och infektioner med mera som genomförs dagligen.

Grundproblemet handlar inte om brist på lokaler, instrument eller utrustning utan om att det saknas personal med rätt kompetens. Det behövs tusentals fler legitimerade biomedicinska analytiker till landets laboratorier och 18 av 21 regioner rapporterar brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen

I pandemins spår riskerar regioner snarare att tappa biomedicinska analytiker, eftersom andra aktörer börjat konkurrera om kompetensen. 

Denna yrkesgrupp blir allt mer eftertraktad i läkemedelsindustrin, på myndigheter, inom djursjukvård och i den växande gruppen av privata företag. 

Vilken diagnos och behandling kan Region Östergötland ge om man misslyckas med att behålla legitimerade biomedicinska analytiker som väljer att gå till arbetsgivare som erbjuder högre löner och en sund arbetsmiljö?

Region Östergötland måste vara en attraktiv arbetsgivare för att motivera att fler biomedicinska analytiker söker sig till och stannar inom regionen. 

På andra sidan pandemin vill Vårdförbundet se en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker så alla får möjligheten att specialisera sig inom specifika områden.

Till dess hurrar vi och säger grattis på yrkesdagen till ett av vårdens livsviktiga yrken.