Bevilja inte licensjakt på lodjur i vårt län

Svenska Rovdjursföreningen ber landshövdingen att ta samhällsansvar och inte bevilja licensjakt på lodjur 2023, skriver debattörerna.

Debatt 3 december 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under flera år har skador på skogen och för lantbruket ökat kraftigt på grund av allt för stora klövviltstammar. Antal trafikolyckor med klövvilt inblandat har också ökat markant. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur men även på dovhjort och kalvar av kronhjort. Ändå diskuteras licensjakt på lodjur 2023. Varför?

Vi anser att jakt på lodjur är kontraproduktivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och en eftergift till jägarorganisationerna som inte vill ha konkurrens om klövviltet. Hur motiveras ett eventuellt beslut om licensjakt på lodjur?

Hur skall landshövdingen förklara för alla bönder som får sina skördar förstörda eller till personer som skadas i trafiken i viltolyckor att man har licensjakt på lodjur?

Svenska Rovdjursföreningen ber landshövdingen att ta samhällsansvar och inte bevilja licensjakt på lodjur 2023.

 

Vi vill särskilt understryka följande omständigheter, som var för sig och tillsammans, starkt talar för att licensjakt efter lodjur inte alls bör ske:

* Varje levande lodjur minskar kostnaden för trafikolyckor, för enskilda och samhället, med cirka 0,5 Mkr per år då de i snitt tar cirka 65 hjortdjur per år. (Varje vuxet lodjur tar cirka 65 rådjur, dovhjortar eller kronhjortar per år. Cirka 12 procent av alla rådjur är involverade i trafikolyckor till en kostnad av i genomsnitt cirka 62 000 kronor per olycka.) De åtta lodjur som sköts i Östergötland under våren 2022 hade alltså sparat cirka fyra Mkr för bilägare, sjukvård och försäkringsbolag.

* Betesskador orsakade av hjortdjur, på skogen och för lantbruksgrödor, uppskattas till miljarder kronor. Dessa skador skulle minska markant med en större lodjursstam i Östergötland.

* 97 procent av befolkningen (SLU Rapport 2021:8) tycker om eller är neutrala till att lodjur ska finnas, trots att lodjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet. Ändå är denna konkurrens troligen ett av huvudskälen till jakten.

* Lodjuren har i princip ingen negativ påverkan på tamdjur och hundar i Sverige. 

Utifrån de positiva effekterna av fler lodjur är det uppenbart att det är helt fel att genomföra licensjakt på lodjur 2023


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa