(KD): Vi stödjer Linköpings fria musikklasser

Vår förhoppning är att Skolinspektionen beslutar att ge Linköpings fria musikklasser möjlighet att etablera sig i Linköpings kommun och därmed kunna ta ett ansvar för en mycket viktig och efterfrågad kulturyttring inom kommunen, skriver Liselotte Fager (KD) och Annika Lejon (KD).

Vi har reserverat oss mot detta beslut i nämnden och tycker att det är beklagligt att S+M-styret säger nej till ett bra initiativ, skriver Liselotte Fager (KD) och Annika Lejon (KD).

Vi har reserverat oss mot detta beslut i nämnden och tycker att det är beklagligt att S+M-styret säger nej till ett bra initiativ, skriver Liselotte Fager (KD) och Annika Lejon (KD).

Foto: Henrik Montgomery/TT/Victor Bomgren

Debatt2024-05-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings fria musikklasser (LFMK AB) är ett initiativ från föräldrar, tidigare elever och kulturintresserade som tycker att det är viktigt att vår kommun i framtiden erbjuder intresserade ungdomar en högkvalitativ utbildning i musikklassform. Föreningen har ansökt om att få starta en friskola för en sammanhållen musikklassutbildning i årskurs 4–9 med hög kvalitet i Linköping. Målet är att skapa en idéburen, icke vinstdrivande skola för barn med intresse för musik och sång. Eventuellt ekonomiskt överskott kommer att gå tillbaka in i skolans verksamhet. Denna driftsform för musikklasser har fungerat väl i andra städer, till exempel i Uppsala och Västerås.

Vi kristdemokrater beklagar att Moderaterna och Socialdemokraterna motsätter sig LFMK AB:s ansökan om etablering av fristående grundskola samt fritidshem vid Linköpings fria musikklasser i sitt yttrande till Skolinspektionen. Vi har reserverat oss mot detta beslut i nämnden och tycker att det är beklagligt att S+M-styret säger nej till ett bra initiativ.

Kristdemokraterna menar att kultur är ett bärande element i vårt samhälle. Vi vill medverka till att skapa utrymme för de ungdomar som väljer att satsa på konstnärliga inriktningar. Det gör vi inte genom att montera ned de kulturella profilerna på våra skolor, vilket skett i närtid inom Linköpings kommun. På sikt riskerar ett sådant agerande att utarma kvaliteten inom våra konstnärliga institutioner, och den inkomna ansökan från Linköpings fria musikklasser svarar mot ett behov som kraftfullt tydliggjordes i samband med omorganisationen av Folkkungaskolans musikklasser. 

Vi önskar i stället visa att konst och kultur fortsatt ska värderas högt i vår kommun genom att ge utrymme för LFMK AB att etablera sin vision om en grundskola med särskilt fokus på musik- och körverksamhet. Vår förhoppning är att Skolinspektionen beslutar att ge LFMK AB möjlighet att etablera sig i Linköpings kommun och därmed kunna ta ett ansvar för en mycket viktig och efterfrågad kulturyttring inom kommunen.