Behovsstyrd tandvård nyckeln till ökad tillgänglighet

Den bild som oppositionsråden i Region Östergötland från (M) tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Vadstena (M) ger i sin debattartikel av vår tillgänglighet i västra länsdelen är kraftigt förenklad. Här vill vi ge en mer nyanserad bild av läget.

Socialdemokraterna ser goda möjligheter att förbättra Folktandvårdens tillgänglighet för alla våra patientgrupper, skriver debattörerna.

Socialdemokraterna ser goda möjligheter att förbättra Folktandvårdens tillgänglighet för alla våra patientgrupper, skriver debattörerna.

Foto: Tore Meek/NTB/Scanpix/TT

Debatt2021-12-22 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Långa köer till Folktandvården hotar tandhälsan" (1/12):

Vi vill först slå fast att alla som behöver tandvård får det – ibland flera gånger per år – av den enkla anledningen att Folktandvården prioriterar vård efter behov.

Det stämmer att det finns patienter som inte har varit hos Folktandvården på flera år men det är i regel friska patienter. I hälso- och sjukvården är vård efter behov en självklarhet, medan det i tandvården finns en tradition att erbjuda regelbundna hälsokontroller även till helt friska individer, som löper mycket liten risk till försämrad munhälsa. Det viktigaste för att behålla friska tänder är goda vanor hemma. 

Folktandvården tar hand om nästan 90 procent av alla barn och unga i länet, en grupp som växer för varje år samtidigt som de har ett sistahandsansvar. Detta samtidigt som de privata aktörerna i länet ansvarar för cirka 10 procent av barnen och cirka 60 procent av de vuxna patienterna utan sistahandsansvar – och därmed kan erbjuda vård utifrån vad patienterna efterfrågar.

Mot bakgrund av den demografiska utmaningen är det av största vikt att vi använder den arbetskraft som finns, både inom privat och inom offentlig tandvård, på bästa möjliga sätt. Genom att alla bidrar till en mer behovsstyrd tandvård kan vi uppnå en bättre och mer jämlik tandhälsa i Östergötland. 

Socialdemokraterna ser goda möjligheter att förbättra Folktandvårdens tillgänglighet för alla våra patientgrupper. Vi planerar för digitala besök av hög kvalitet, ständiga förbättringar i processer och arbetssätt och givetvis även vårdteknisk utveckling. I Vadstena finns utöver Folktandvården även två privattandläkare.

(M) ska enligt egen utsago arbeta för att de som står i kö ska få ”den tandvård som de har rätt till”. Utifrån tandvårdslagen anser Socialdemokraterna i stället att all tandvård i Östergötland, inte bara offentlig, blir mer behovsstyrd. Det är nyckeln för att öka tillgängligheten för de som behöver tandvården mest. Så blir tandvården jämlik.