Bättre lokaler för äldreomsorgen

Nu kan det ges ett glädjande besked till kommuninvånarna i Boxholms kommun: Äntligen har kommunstyrelsen fattat beslut om att påbörja ombyggnation inom Bjursdalens servicehus för att skapa flera och bättre lokaler för äldreomsorg!

Eftersom det redan är brist på platser inom äldreomsorgen så är det helt nödvändigt att påbörja utvecklingsprocessen, skriver Centerpartiet i Boxholm.

Eftersom det redan är brist på platser inom äldreomsorgen så är det helt nödvändigt att påbörja utvecklingsprocessen, skriver Centerpartiet i Boxholm.

Foto: Mia Karlsvärd

Debatt2024-05-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under mer än tio år har planering och projektering gällande lokaler för äldreomsorg genomförts utan att det har lett fram till något beslut. Många arbetstimmar och stora summor har lagts på projektering.

Befolkningsutvecklingen har under lång tid pekat på att andelen äldre kommer att öka. De närmaste 10 åren kommer antalet invånare över 80 år i Boxholms kommun öka med cirka 185 personer. Eftersom det redan är brist på platser inom äldreomsorgen så är det helt nödvändigt att påbörja utvecklingsprocessen. Nu har ett första steg tagits i den riktningen.


AB Boxholmshus har fått uppdraget att genomföra ombyggnad och underhåll för att tillskapa lokaler för korttidsboende för åtta platser i före detta Ugglans lokaler. Nu startar processen med detaljplanering för att så snabbt som möjligt komma igång med ombyggnaden.

Samtidigt måste planering för nästa etapp starta för att den långsiktiga omdaningen inom Bjursdalens fastigheter ska leda fram till bra lokaler för vård och omsorg, bra arbetsmiljö och bättre utnyttjande av olika lokaler inom området i framtiden. Dessutom måste planering för olika boendeformer starta – att bygga seniorboende i Strålsnäs, Malexander och Boxholm.

Det är med glädje och framtidstro vi vill jobba vidare med utveckling att olika boendeformer och bra vård och omsorg i alla delar av Boxholms kommun.