Barnens bästa måste komma i första hand

Besparingar i skolverksamheten riskerar att på längre sikt bli mycket kostsamma, med anledning av att exempelvis barn som är i behov av särskilt stöd börjar på ruta ett igen, skriver debattörerna.

Debatt2023-04-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 23 mars tog barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun det olyckliga beslutet att stänga ner 4 grundskolor och 11 förskolor som är välfungerande, uppemot 1 500 elever påverkas av det här beslutet. I nämnden har Socialdemokraterna och Moderaterna majoritet och därmed kunde inte en enad opposition stoppa förslaget. Sverigedemokraterna anser att det är olyckligt att de styrande tänker endast på besparingar när det kommer till skolverksamheten och inte på barnens bästa som enligt oss borde stå i fokus.

För det första är beslutet olyckligt på grund av att ärendet är så pass stort och påverkar en stor del av befolkningen i Linköpings kommun. Beslutet borde ha tagits i en större församling som exempelvis kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, men styret har gjort allting via byråkrati att beslutet ska stanna i barn- och ungdomsnämnden av skälet att S och M inte har majoritet i de högre instanserna. Det säger någonting om hur drivande styret är i att dessa skolor ska läggas ner.

För det andra kommer beslutet inte innebära några besparingar på lokalkostnader för kommunen i sin helhet, kostnaden flyttas bara från nämnden till Lejonfastigheter. Dessutom är detaljplanerna för lokalerna anpassade till endast skolverksamhet, vilket skulle ta lång tid att ändra på. Det är ytterligare en anledning till att dessa välfungerande skolor inte bör läggas ner.

I kommunstyrelsen lyfte SD tillsammans med övriga oppositionen upp ett initiativ om att ärendet i fråga ska beredas bättre och att för resterande år ge mer pengar till barn- och ungdomsnämnden för att täcka upp kostnaderna för lokalkostnaderna för de tomma lokalerna som S och M menar är problemet och anledningen till att skolorna läggs ner. Men tack vare Centerpartiet skickades initiativet i stället till en utredning och beslutet provades inte direkt på mötet.

Barnens bästa ska alltid komma först och om kommunen behöver göra besparingar är skolverksamheten det sista området där besparingar ska göras, anser SD. Besparingar i skolverksamheten riskerar att på längre sikt bli mycket kostsamma, med anledning av att exempelvis barn som är i behov av särskilt stöd börjar på ruta ett igen när de inte längre kan gå kvar i den trygga skolmiljön som de har blivit vana med.

Avslutningsvis kommer SD att fortsätta ta striden i frågan och se till att dessa nedläggningar inte blir verklighet. S och M vill ha besparingar på skolverksamheten. SD tycker att barnens bästa och barns rätt till nära skolgång alltid ska komma i första hand.