Dumsnålt att lämna postcovidsjuka barn utan hjälp

Region Östergötland har landets ledande mottagning för barn med postcovid. Nu riskerar unga att ställas utan hjälp för att regionen vill spara tre miljoner kronor, skriver Svenska covidföreningen och föräldrar till drabbade barn i regionen.

När barn är så sjuka att de inte längre kan gå i skolan måste samhället ta ansvar, skriver Svenska covidföreningen.

När barn är så sjuka att de inte längre kan gå i skolan måste samhället ta ansvar, skriver Svenska covidföreningen.

Foto: Christine Olsson

Debatt2023-08-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Höstterminen är i gång för landets elever. Men för tusentals barn med postcovid är normal skolgång inte längre möjlig. Flera av dem finns i Östergötland.

Barn kan, precis som vuxna, få följdsjukdomen postcovid med symptom som långvarig feber, extrem trötthet, kärlpåverkan, andningssvårigheter och dysfunktion i kroppens autonoma nervsystem. Studier uppskattar att omkring fyra procent av alla barn som haft covid får långvariga symptom av olika svårighetsgrad. Vissa klarar inte ens av att ta sig till skolan, hänga med kompisar, duscha eller gå uppför en trappa. En del tillfrisknar med tiden, men många har nu haft postcovid i flera år. Länge kommunicerade myndigheterna att barn inte blir allvarligt sjuka av covid-19. Vi undrar: Är inte dessa exempel allvarliga? Det är illa nog när vuxna drabbas av funktionsnedsättande sjukdom, men när det gäller barn som står i början av livet måste samhället göra allt för att hjälpa!

I Sverige, där barnkonventionen är lag, kan vården vara fantastisk, men när det handlar om mindre kända sjukdomar lämnar den mycket att önska. I 19 av 21 regioner saknas specialistvård för barn med postcovid. Kunskapen om tillståndet är låg, eftersom resurser inte avsatts och kompetens inte samlats på mottagningar som följer och bedriver forskning. Det leder till att barn sedan 2020 feldiagnosticeras och slussas runt mellan vårdinstanser som inte kan hjälpa. Samtidigt vet vi att en tidig korrekt diagnos är en förutsättning för att sätta in rätt åtgärder, vilket kan vara viktigt för att förhindra att tillståndet blir kroniskt. I många fall finns symptomlindrande behandling som kan göra stor skillnad i vardagen – men sådan hjälp når bara ett fåtal barn. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. 

Region Östergötland har varit det klart lysande undantaget. Linköpings universitetssjukhus har byggt upp en ledande specialistmottagning som utreder, behandlar, rehabiliterar och forskar på postcovid hos barn. Man hjälper dessutom skolorna att göra rätt anpassningar i undervisningen för att även sjuka elever ska ha en chans att gå ut med kunskaper och betyg. 

Det är därför med tunga hjärtan vi tar emot beskedet att mottagningen nu är nedläggningshotad, på grund av inflation och regionens dåliga ekonomi. Man skulle kunna tro att det handlar om mycket pengar, men mottagningen behöver bara 3,1 miljoner kronor för att fortsätta verksamheten. Det motsvarar vad ett hushåll kan köpa ett radhus för i Berga och är en bråkdel av de långsiktiga kostnader som de svårast sjuka barnen genererar om de inte får rätt vård och stöd för att klara skolan och sedan bli skattebetalare. Man kan tycka att en hel region borde kunna prioritera denna ringa utgift för att hjälpa barnen vars hälsa drabbats hårdast av pandemin. Östergötlands investeringsbudget är 1,6 miljarder kronor de närmaste åren. Den läggs mest på värdepapper, fastigheter och teknik. Men nog finns det anledning att påminna om att barns hälsa, skolgång och framtid också är en angelägen investering.

Mottagningens framtid avgörs av hälso- och sjukvårdsnämnden i september. Vi hoppas nu att politikerna väljer det långsiktiga perspektivet. Lyssna på Unicef och WHO som understryker behovet av utredande och rehabiliterande postcovidvård – även för barn. Lyssna på myndigheterna Vårdanalys och Barnombudsmannen som konstaterar att mer kunskap behövs. Överge inte barnen genom att lägga ner regionens och Sveriges ledande specialistvård och forskning – för att spara ynka tre miljoner kronor. Låt i stället universitetssjukhuset behålla ledartröjan för vård och forskning om postcovid hos barn. Det är en billig investering för framtiden.