Bara 13 procent av läkarstudenterna har forskat – lägst i Sverige

Den medicinska forskningen i Region Östergötland är av god kvalitet. Men en allt mindre andel läkare deltar i den medicinska forskningen. På sikt är detta ett hot mot den kliniska forskningens framtid, skriver Emelie Hultberg, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och Madelene Wedin, vice ordförande Östergötlands läkarförening.

Enligt Läkarförbundets enkät från 2023 har bara 13 procent av läkarstudenterna i Linköping forskat under utbildningstiden. Det är lägst andel i Sverige när vi jämför med andra orter som utbildar läkare, skriver Emelie Hultberg, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och Madelene Wedin, vice ordförande Östergötlands läkarförening.

Enligt Läkarförbundets enkät från 2023 har bara 13 procent av läkarstudenterna i Linköping forskat under utbildningstiden. Det är lägst andel i Sverige när vi jämför med andra orter som utbildar läkare, skriver Emelie Hultberg, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd och Madelene Wedin, vice ordförande Östergötlands läkarförening.

Foto: Tim Aro/TT

Debatt2024-05-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att vända denna utveckling träffas Läkarförbundet, Linköpings universitet och Region Östergötland denna vecka för att diskutera lösningar för att fler läkare ska kunna forska. 

Forskning måste ses som en naturlig del av vården. Utan vårdnära forskning hade vi inte fått vaccin mot covid-19 på rekordtid. Forskande läkare är livsviktiga och behöver bli fler. Under det senaste decenniet har tvärtom antalet forskningsmeriterade läkare minskat och de flesta forskar på sin fritid. 

Forskande läkare drivs av en vilja att utveckla vården och förbättra för patienterna. Idéer till forskning uppstår ofta i det kliniska arbetet som läkare. Det finns goda exempel på forskning som fungerar genom att klinik och forskning när varandra på ett sömlöst sätt. Sjukvården måste, tillsammans med universitetet, budgetera även för denna del av sjukvården. 

Den vetenskapliga produktionen i Region Östergötland håller god till hög kvalitet, enligt Vetenskapsrådets utvärdering av klinisk forskning. När det gäller läkarstudenterna är det viktigt att fortsätta arbetet med att ge framtidens läkare goda förutsättningar till att forska. Enligt Läkarförbundets enkät från 2023 har bara 13 procent av läkarstudenterna i Linköping forskat under utbildningstiden. Det är lägst andel i Sverige när vi jämför med andra orter som utbildar läkare. 

En allt mindre andel av läkarna forskar, enligt SCB. Kliniskt verksamma läkare försöker prioritera forskningen men har svårt att få tid för den. När vården är överbelastad och underbemannad får forskningen stryka på foten, till förmån för “produktion” av vård. Läkare förväntas forska på sin fritid och får vara glada om de ens får ut jourkompledighet och semester för att forska. Forskning ses inte ens alltid på ett universitetssjukhus som en del av arbetet, utan som att man är ”borta” eller ”ledig”. Forskande läkare missgynnas lönemässigt – läkare förlorar i livslön om de forskar. 

Läkarförbundet tycker att forskningen i regionen måste värnas genom att:

1. Underlätta för alla läkare att forska – under hela karriären. Det måste vara praktiskt och ekonomiskt möjligt för läkare att forska, för såväl läkare under utbildning som specialister. Fler ska kunna forska under allmäntjänstgöringen (AT), och specialiseringstjänstgöringen (ST) och som specialister. Disputerade läkare ska kunna fortsätta sin forskning och bidra med handledning av yngre. 

2. Satsa på forskningsintresserade läkarstudenter. Erbjud fler läkarstudenter sommarjobb inom forskning, till bättre villkor. Förutom att det skapar ett intresse för forskning redan tidigt i karriären, så skickar det ett värdefullt budskap till läkarstudenter: forskning är minst lika viktigt som kliniskt arbete. 

Det är genom ny forskning som vården utvecklas. Utan forskning hade vi inte kunnat behandla en propp i hjärnan så att en patient som förr tappade tal- och gångförmåga i dag kan kliva upp ur sängen nästa morgon och fortsätta leva sitt liv. Otaliga är de former av cancer som vi i dag kan bota eller behandla. Världsledande forskning ligger bakom i princip hela den enorma medicinska utveckling som vi sett de senaste 100 åren. Om vården för våra patienter ska fortsätta utvecklas behöver vi satsa på medicinsk forskning.

Den negativa trenden måste vändas. Låt Region Östergötland vara ett föredöme för resten av landet, satsa på forskande läkare och läkarstudenter!