Avskaffa flygplatsens absurda subventioner

Resultaten från klimattoppmötet i Glasgow var otillräckliga – i alla fall sett till FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport vilken konstaterar att vi nu är påväg mot 2,7 graders uppvärmning.

Linköpings flygplats subventioneras i dag med 43 miljoner kronor om året vilket är en orimlig prioritering mitt i en brinnande klimatkris, skriver debattören.

Linköpings flygplats subventioneras i dag med 43 miljoner kronor om året vilket är en orimlig prioritering mitt i en brinnande klimatkris, skriver debattören.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-12-17 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flertalet makthavares brist på agerande har resulterat i det nu förlegade faktum att klimatförändringar inte längre är ett abstrakt framtidsfenomen utan påtagligt här och nu. För Grön Ungdom har behovet av en handlingskraftig klimatpolitik aldrig varit större. 

Samtidigt subventioneras i dag Linköpings flygplats med 43 miljoner kronor om året vilket är en orimlig prioritering mitt i en brinnande klimatkris. Dessa resurser bör i stället verka för utvecklingen av ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Linköping. 

Flygplatsens subventioner motarbetar kommunfullmäktiges eget uppsatta mål om ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. Grön ungdom står givetvis bakom målsättningen men inser att det krävs politisk handlingskraft för ett åstadkommande. Ett aktivt arbete för att minska energianvändningen samtidigt som de fossila källorna fasas ut är avgörande. Linköpingsborna kan heller aldrig enskilt stå för ansvaret – tvärtom måste kommunen axla huvudansvaret för en klimatomställning på samhällsnivå och därigenom möjliggöra ett hållbart levnadssätt för individer. Bristen på ett ambitiöst ledarskap å klimatets vägnar riskerar att minimera de kvarstående chanser som finns att faktiskt uppnå koldioxidneutralitet.

Genom att fortsätta subventionera flygplatsen och på så sätt upprätthålla och uppmuntra till miljöskadlig verksamhet motarbetar kommunen deras eget uppsatta mål. Omvänt krävs konstruktiva, effektiva åtgärder som bidrar till att minska kommunens utsläpp – att subventionera flygplatsen med 43 miljoner kronor årligen är inte ett av dem. 

Ytterligare saknas marknadsmässiga belägg för en fortsatt drift av flygplatsen. De egna intäkterna är uppenbarligen otillräckliga – mycket troligt eftersom flygresenärerna inte själva är beredda att betala den totala kostnaden. Detta står i skarp kontrast till andra verksamheter som inte sällan tvingas lägga ner när efterfrågan sviktar. 

Som kommun sänder det farliga signaler att prioritera subventioner som bidrar till en intensifiering av växthuseffekten framför investeringar i de samhällskrafter som verkar för att bygga upp och vidareutveckla det hållbara, gröna samhälle vi unga, gröna eftersträvar. För att lösa de aktuella utmaningar Linköping står inför krävs att onödiga subventioner omedelbart upphör och i stället övergår till viktiga samhällsinvesteringar.

Grön Ungdom eftersträvar ett jämställt, inkluderande och klimatsmart Linköping. För att nå dit krävs omfattande åtgärder och en omedelbar omfördelning av resurser. Införandet av en, på kommunal nivå, styrande koldioxidbudget med syfte att sänka utsläppen i linje med Parisavtalet är en av de åtgärderna. 

Vetenskapen har i årtionden redogjort för hur avsaknaden av klimatpolitisk handlingskraft riskerar vår generations framtid. Det finns ingen planet B. Arrogansen de blåbruna partierna uppvisar är frustrerande och bekräftar ytterligare behovet av Grön Ungdoms kompromisslösa kraft. Att direkt frånta flygplatsen dess subventioner och i stället låta resurserna verka för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Linköping är en del av den kraften.