Att satsa på lärarnas arbetsvillkor är avgörande

Det finns ingen bättre integrationspolitik, ingen mer effektiv jobbpolitik eller brottsförebyggande åtgärd än en riktigt bra skola, skriver debattörerna.
Det finns ingen bättre integrationspolitik, ingen mer effektiv jobbpolitik eller brottsförebyggande åtgärd än en riktigt bra skola, skriver debattörerna.

I en debattartikel skriver Åsa Fahlen, ordförande för Lärarnas Riksförbund, om vikten av ett förstatligande av skolan.

Debatt 18 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Dags för krafttag för att förbättra lärarnas villkor" (10/1):

Lärare har ett av vår tids viktigaste jobb. Skickliga och entusiastiska lärare med god löneutveckling, bra arbetsvillkor, stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är en avgörande faktor för att höja resultaten i skolan. Men i dag är skillnaden mellan olika skolor alldeles för stora. Skolan skall ge alla elever en god grund inför resten av livet. Det skall inte vara turen att födas av rätt föräldrar eller i rätt kommun som ska avgöra hur bra det går för en elev och det skall heller inte vara vilken kommun man väljer att jobba i som avgör villkoren för lärarna.

Kommunaliseringen av skolan har lett till stora problem med likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen varierar så mycket. Att låta staten återfå huvudansvaret för skolan leder till ökad likvärdighet och tydligare styrning. Det skulle också förbättra villkoren och förutsättningar för Sveriges lärarkår. Därför fortsätter vi Liberaler att kräva att ansvaret för skolan ska ligga hos staten. Nio av tio rektorer och åtta av tio lärare vill att staten tar huvudansvar för skolan. Båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, tillsammans med rektorerna i skolledarförbundet har samtliga tagit ställning för att skolan ska förstatligas. Vi liberaler har drivit på för den utredning som nu skall ta fram hur ett förstatligande av skolan kan gå till. 

Kunniga och engagerade lärare krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Lärarnas huvuduppgift är att undervisa. Men vi vet att i dag går en stor del av lärarnas arbetstid åt till andra uppgifter än undervisning. För att avlasta lärarna så att de kan ägna sig åt huvuduppdraget nämligen undervisning har vi i Allians för Linköping gjort en särskild satsning på heltidmentorer på våra högstadie- och gymnasieskolor som tar hand om de uppgifter som inte är direkt kopplade till lärarrollen. Satsningen på heltidsmentorer har visat sig vara framgångsrik och en nyligen gjord utvärdering visar på mycket positiva effekter. Lärarna upplever att de blivit avlastade och kan ägna sig mer åt sin undervisning och även eleverna upplever en större trygghet och lugnare miljö. 

Det kommer att var en fortsatt brist på lärare fram till 2035. Om inget förändras kommer det att saknas cirka 12 000 nyutexaminerade lärare år 2035. Att satsa på lärarnas arbetsvillkor anser vi liberaler är helt avgörande för att fler skall vilja utbilda sig till lärare och fler skall vilja stanna kvar i yrket och jobba längre.

För det finns ingen bättre integrationspolitik, ingen mer effektiv jobbpolitik eller brottsförebyggande åtgärd än en riktigt bra skola. En skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, trygghet och studiero samt engagerade medarbetare med rätt kompetens och rimliga arbetsvillkor är avgörande för att vi ska lyckas. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa