Arbetslivskriminaliteten omöjliggör klimatomställningen

Det är inte många som känner till det, men byggbranschen står i dag för 20 procent av landets klimatsutsläpp.

Byggbranschen i dag mår inte bra. Få andra branschen plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens, skriver debattörerna.

Byggbranschen i dag mår inte bra. Få andra branschen plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens, skriver debattörerna.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt2022-06-16 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det inte redan gjorts betydligt mer för att sätta fokus på branschens klimatansvar är egentligen märkligt. Ska vi lyckas i våra klimatambitioner måste vi börja nu, inte minst här i Linköping.

Som fackförbund ser vi med tillförsikt på den helt nödvändiga klimatomställningen både branschen och samhället står inför. Det är en ödesfråga för såväl oss som framtida generationer, men också en möjlighet lika mycket som en nödvändighet.

Samhällets klimatomställning i sig är ett gigantiskt byggprojekt. Här i Linköping handlar det om allt från renovering och klimatanpassning av befintliga bostäder till nödvändiga infrastruktursatsningar.

Men det finns ett stort hinder. Byggbranschen i dag mår inte bra. Få andra branschen plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. En alltmer avreglerad och liberaliserad arbetsmarknad har gynnat de som vill ta genvägar. 

På bara ett decennium har våra medlemmar och förtroendevalda fått se hur kriminaliteten blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Politisk naivitet och bristande internkontroll hos våra stora företag och beställare har lett till en ohållbar situation. Lägsta pris och underbudskonkurrens har fått gå före villkoren för såväl arbetstagarna som klimatarbetet. 

För att tala klarspråk: Ordning och reda på arbetsmarknaden är en förutsättning för en grön omställning. Ska byggbranschen såväl som samhället klara sin klimatomställning måste branschen städas upp. Fuskande och rent kriminella bolag kommer aldrig att ta sitt klimatansvar och en avreglerad bransch där lägsta pris alltid får styra kommer aldrig att kunna bli ”grön”.

Här måste såväl Linköpingskommun, Östergötlandsregion och inte minst våra stora byggföretag ta större ansvar.

* Beställare behöver ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Kraftfullare miljöregleringar gynnar seriösa bolag och missgynnar de oseriösa bolag som bara vill tjäna snabba pengar.

* Inför en begränsning i antalet underentreprenörsled med start i kontrakten med stat och kommun. Kontroll och villkor försvinner snabbt i långa kedjor av underentreprenörer, det måste regleras för att säkerställa att lagar och regler följs.

* Inför krav på att upphandlande myndigheter och kommuner själva ska kontrollera sina underentreprenörer. Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på kriminella!

Byggbehovet kommer att vara stort men ska Sverige och byggbranschen nå sina klimatmål krävs ordning och reda på arbetsmarknaden och en välfungerande arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Kommuner och regioner har ett stort ansvar i hur man hanterar våra skattepengar och vilka företag man i slutändan anlitar. 

Tar man det ansvaret går både byggbransch och klimatarbetet en ljus framtid till mötes. Skjuter man över det på någon annan kommer skulden till kommande generationer aldrig att sluta växa.