Arbetsgivarorganisationen: "Fler i Skäggetorp jobbar"

Den viktigaste faktorn för att bryta utanförskapet är att få de som idag står utanför samhället i arbete, skriver debattören.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har hittills varit framgångsrik, men alltför begränsad, skriver debattören.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har hittills varit framgångsrik, men alltför begränsad, skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-08-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utanförskapet är vår tids största samhällsproblem – framför allt i de särskilt utsatta områdena. Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta utanförskapet är att få de som idag står utanför samhället i arbete.

Därför har Almega i en ny rapport undersökt arbetsmarknadsläget i de särskilt utsatta områdena. Rapporten visar att fler av de boende i områdena, både män och kvinnor, jobbar. Detta gäller även för Skäggetorp. Efter pandemin upplevde gruppen män i Skäggetorp en dramatisk ökning i andelen som jobbar. Mellan 2020 och 2021 ökade förvärvsgraden från 56,8 procent till 61,3 procent. För kvinnor var utvecklingen tyvärr inte lika stark. Och dessvärre har skillnaden i förvärvsgrad mellan könen ökat under de senaste åren.

Det är i tjänsteföretag som de flesta instegsjobben finns. Jobb som ofta inte kräver mer än gymnasiekompetens eller en kortare jobbintroduktion. Med rätt insatser skulle dessa kunna tillsättas av den stora outnyttjade arbetskraftsreserv som finns i de särskilt utsatta områdena.

Trots vissa ljusglimtar finns det mycket arbete kvar att göra. Det krävs en mer effektiv jobbpolitik för att bryta utanförskapet. Därför lägger Almega fram följande fem förslag:

*Inför etableringsjobben: Trots att EU-kommissionen gett grönt ljus och att arbetsmarknadens parter och riksdagen är överens har regeringen ännu inte kommit till skott med genomförandet av denna nödvändiga reform. Det är därför hög tid att regeringen inför etableringsjobben.

*Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen: Reformeringen av Arbetsförmedlingen har hittills varit framgångsrik, men alltför begränsad. Fler arbetslösa måste få ta del av matchningstjänster, rustande insatser och korta yrkesutbildningar. Därför måste reformen av Arbetsförmedlingen få fortlöpa.

*Skärp kraven på aktivitetskrav för arbetslösa: Många företag, exempelvis inom besöksnäringen, vittnar om att arbetslösa tackar nej till anställning, vilket är oacceptabelt. Almega föreslår att Arbetsförmedlingen skärper myndighetsutövningen både vad gäller bedömningen av vad som är lämpligt arbete, kontrollen av arbetssökandet samt att sanktionstrappan tillämpas striktare.

*Öka skillnaderna mellan bidrag och arbete: Det måste alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Därför vill Almega sänka skatten på arbete genom att bygga ut jobbskatteavdraget. Dessutom måste bidragssystemet ses över. Det är orimligt att via bidrag och ersättningar kunna få inkomster som en heltidsinkomst från arbete.

*Sänk arbetsgivaravgifterna: Det måste alltid löna sig att anställa. Sverige höga arbetsgivaravgifter hämmar idag expansion och nyanställningar. För att göra det billigare att anställa och behålla personal måste arbetsgivaravgifterna sänkas.

Att gå till ett arbete kan vara skillnaden mellan utanförskap och integration. Om regeringen på allvar vill bryta utanförskapet måste därför tjänstesektorn ges bättre förutsättningar att skapa ännu fler jobb. Det finns ingen anledning att dröja. Sverige kan inte vänta.