Är Linköping undantaget behovet av politisk samling?

Med tanke på den negativa utvecklingen i samhället tycker vi att alla partier ska ha insyn i det trygghetsskapande och det brottsförebyggande arbetet i vår kommun, skriver debattörerna.

Sprängdådet i Ekholmen blev en påminnelse om att gängens brutalitet även finns nära oss. Ingen går säker och det göder oro och misstänksamhet i samhället, skriver debattörerna.

Sprängdådet i Ekholmen blev en påminnelse om att gängens brutalitet även finns nära oss. Ingen går säker och det göder oro och misstänksamhet i samhället, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-10-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste veckorna har Sverige återigen fått uppleva brutala gänguppgörelser med sprängningar och dödsskjutningar. En av de orter som drabbats denna gång är vårt Linköping. Sprängdådet i Ekholmen den 26 september blev en påminnelse om att gängens brutalitet även finns nära oss. Ingen går säker och det göder oro och misstänksamhet i samhället. De mörka krafterna tar ett steg framåt på bekostnad av den trygghet och frihet som alla medborgare har rätt att känna.

Reaktionerna från samhället har varit tydliga. Statsminister Ulf Kristersson har hållit ett tal till nationen, vilket är en relativt ovanlig händelse i Sverige. Lokalt har kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och vice kommunstyrelse ordförande Niklas Borg (M) uttalat att det nu behövs samling över partigränserna på nationell nivå. Båda dessa initiativ är viktiga och bra.

Vi kristdemokrater håller med om behovet av nationell samling i den allvarliga situationen som vårt land befinner sig i för tillfället. Vi måste stå enade mot gängkriminaliteten på riksnivå, men även här i vår kommun, på lokal nivå, behöver vi samling. S+M-styret gjorde ett aktivt val när de i vintras tog beslut att inte inkludera alla partier i Trygghetsrådet där vi på lokal nivå ska bereda åtgärder gällande trygghetsfrågor. Motiveringen då var att rådet skulle bli för stort och att det skulle ”påverka samverkan med polisen på ett negativt sätt”. En motivering som vi kristdemokrater anser är häpnadsväckande. Alla oppositionspartier, utom C, ansåg i vintras att rådet ska innehålla alla partier som finns representerade i Linköpings fullmäktige.

Med tanke på den negativa utvecklingen i samhället tycker vi att alla partier ska ha insyn i det trygghetsskapande och det brottsförebyggande arbetet i vår kommun.

Vi hoppas att de signaler vi hört från S+M-styret om samling över partigränserna på nationell nivå även ska gälla arbetet i vår kommun. Är S+M-styret villiga att ompröva Trygghetsrådets sammansättning eller är Linköping undantaget behovet av politisk samling?