Är det så här vi vill behandla Linköpings hemlösa?

Miljöpartiet är väl medvetna om att det redan idag finns olika typer av boendelösningar för personer som saknar eget boende. Men eftersom de inte fungerar särskilt väl föreslår vi några förändringar.

Debatt 26 april 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Det finns flera olika boendelösningar" (22/3).

Flera personer som är skrivna i Linköping och som saknar eget boende bor idag på Motell Filbyter i Tallboda. Motellet är smutsigt, trasigt, slitet och i extremt dåligt skick. Trots att det ska vara ett tillfälligt boende har många med boendestöd från kommunen bott där i flera år.

Oviljan att ta hjälp, som Annika Krutzén nämner i sin artikel, beror ofta på en djup misstro mot samhället efter upprepade svek. Vi behöver erbjuda stöd som utformas efter deras problematik, inte efter vad som passar kommunens rutiner. 

 

Miljöpartiet har därför föreslagit i en motion att kommunen inför “Bostad först”, en modell med tydligt vetenskapligt stöd, som hjälper människor ur hemlöshet och missbruk. Många andra kommuner har infört Bostad först med gott resultat och vi bör inte vara sämre.

När det gäller EU-migranterna har de ingenstans att sova inomhus om temperaturen kryper under nollan, eftersom de inte har rätt till boendestöd. Därför har vi föreslagit att kommunen ska öppna ett akutboende som är öppet även för människor som inte är skrivna här.

Ett boende som öppnas när det blir minusgrader och där man i ett akut skede kan spendera natten för att slippa riskera att frysa ihjäl. 

 

Kommunen behöver hitta ett mer värdigt bemötande av de här grupperna. De lösningar som finns idag träffar helt uppenbart inte målet.

Miljöpartiet lägger fram konkreta förslag för att värna utsatta människor i Linköping, eftersom det är vår medmänskliga skyldighet. Vi hoppas att Alliansen är beredda att lyssna.

Ämnen du kan följa