Är det okej att behöva betala för att jobba?

Har du daglig verksamhet i någon kommun i Östergötland, är det inte ovanligt att det kostar dig mer att jobba en dag är vad du får i dagpenning.

Många av våra medlemmar förlorar idag på att delta i daglig verksamhet. Resan till och från arbetet samt mat och fika kostar mer än den låga summa (30 till 50 kronor/dag) som betalas ut av kommunen, skriver artikelförfattarna.

Många av våra medlemmar förlorar idag på att delta i daglig verksamhet. Resan till och från arbetet samt mat och fika kostar mer än den låga summa (30 till 50 kronor/dag) som betalas ut av kommunen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Mats Andersson / SCANPIX /

Debatt2021-04-28 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är så verkligheten ser ut för många som har daglig verksamhet enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 

Lagen kom till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha ett gott liv och få leva som alla andra. 

Har du daglig verksamhet i någon kommun i Östergötland, är det inte ovanligt att det kostar dig mer att jobba en dag är vad du får i dagpenning.

Man kan inte leva ett gott liv om man är fattig. Många som har stöd av LSS har blivit fattigare. De måste betala hög skatt på aktivitetsersättning och sjukersättning. Hyrorna i gruppbostäder kostar för mycket pengar.

Regeringen och politikerna är ansvariga för att personer i LSS är fattiga. En person som är med i daglig verksamhet kan få habiliteringsersättning.

Ersättningen är oftast mellan 30 och 50 kronor per dag. Du läste rätt, per dag. Inte per timma.

Det är frivilligt för kommunen att betala ut habiliteringsersättning.

Sedan 2018 finns det ett statsbidrag som kommunen kan ansöka om för att införa eller höja ersättningen. 350 miljoner kronor har avsatts per år sedan 2018. Samma summa har avsatts även i år. 

Några kommuner i Östergötland avstår helt från att ansöka om statsbidraget. Andra kommuner väljer att använda en del av bidraget och skickar sedan tillbaka resterande pengar till Socialstyrelsen. 

2019 valde Ödeshög och Ydre kommun att inte ansöka om några pengar. 2019 betalades 47 miljoner kronor tillbaka till statskassan.

Norrköping var den kommun i Östergötland som skickade tillbaka mest pengar till statskassan, 4,7 miljoner kronor. Pengar som var riktade till personer inom LSS.

Många av våra medlemmar förlorar idag på att delta i daglig verksamhet. Resan till och från arbetet samt mat och fika kostar mer än den låga summa (30 till 50 kronor/dag) som betalas ut av kommunen.

Vi pratar om personer som är fångade i fattigdom under hela sitt liv. Personer som är beroende av personalstöd och som därför inte kan byta bostad eller ta ett extra jobb för att öka sina inkomster. Däremot har de samma utgifter som de flesta andra och i vissa fall ökade kostnader på grund av funktionsnedsättning.

Den 1 juni 2021 är sista ansökningsdagen för kommunerna att ansöka om statsbidraget. Vi inom FUB anser att det är varje kommuns skyldighet att ansöka om hela bidraget samt att dela ut hela summan till kommuninvånarna inom LSS som har rätt till pengarna. 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv.