Ansvariga för skolan måste vakna

Skolinspektionen som övervakar vårt utbildningsväsende behöver sätta ner foten när utbildning inte bedrivs enligt lagen. I Sverige behöver lärare själva anmäla sig till skolinspektionen eftersom de inte kan utföra sitt uppdrag. Då har det gått för långt, skriver Anna-Sara Carlsson, Sveriges Lärare.

I dag lever inte Sverige upp till en utbildningsstandard som vi kan acceptera. Barn och elever har rätt till utbildning och att utvecklas men på grund av bristande resurser och sociala skyddsnät arbetar vi i motvind, skriver Anna-Sara Carlsson, Sveriges Lärare.

I dag lever inte Sverige upp till en utbildningsstandard som vi kan acceptera. Barn och elever har rätt till utbildning och att utvecklas men på grund av bristande resurser och sociala skyddsnät arbetar vi i motvind, skriver Anna-Sara Carlsson, Sveriges Lärare.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2024-06-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har gått snett inom det svenska utbildningsväsendet. Villkoren för att genomföra vårt viktiga uppdrag måste bli bättre. Detta gäller på den minsta lilla förskola till det stora utbildningsföretaget och oberoende på geografi och sektor. Lärare ska väl också få känna glädje och tillförsikt när man går till arbetet? 

I dag lever inte Sverige upp till en utbildningsstandard som vi kan acceptera. Barn och elever har rätt till utbildning och att utvecklas men på grund av bristande resurser och sociala skyddsnät arbetar vi i motvind. Jag känner därför otrygghet när jag tänker på Sveriges framtid.

Grundläggande för våra barn och elever ska vara:

* Behörig och legitimerad personal. Skapa bättre förutsättningar så fler vill utbilda sig för att arbeta inom utbildningssektorn. Ställ hårdare krav på arbetsgivare att anställa personal för att säkra kvaliteten.

* Förutsättningar för lärarna att utföra sitt uppdrag. Läraren ska kunna täcka de behov som finns och därför behövs regleringar för att säkra kvaliteten. 

* Rimliga löneökningar utifrån profession, utbildning, erfarenhet, insats och möjligheter till kompetensutveckling. 

* Pengarna ska gå till barnen och eleverna i utbildningssektorn. Läromedel, undervisningsmaterial och lokaler anpassade för den verksamhet som ska bedrivas är grundläggande. 

Arbetsgivarna ska följa lagar och avtal som finns, både på lokal och central nivå. Inom Riksorganisationen privat sektor har vi också arbetsplatser som i dag saknar kollektivavtal samt fackliga ombud med dåliga förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Politiken måste ta sitt ansvar nu, detta händer mitt framför ögonen på er. På kort sikt behövs pengar skjutas till och vi måste säkerställa att rätt resurser finns på plats i förskola och skola. På lång sikt behöver vi se till att pengarna som ska gå till våra barn och elever faktiskt gör. Samtidigt ska vi också säkerställa att även fristående förskolor och skolor har en given plats i det svenska utbildningsväsendet. Många fristående utbildningsverksamheter drivs utan vinstintresse och fungerar väldigt väl, detta synliggörs dock sällan.  

Skolinspektionen som övervakar vårt utbildningsväsende behöver sätta ner foten när utbildning inte bedrivs enligt lagen. I Sverige behöver lärare själva anmäla sig till skolinspektionen eftersom de inte kan utföra sitt uppdrag. Då har det gått för långt. 

Skärpning arbetsgivare, politiker och Skolinspektionen! Satsa på Sverige och på utbildning! Vi kan inte vänta.