Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Sverige är ett av de länder där ansträngning och utbildning lönar sig minst. Att unga ska få behålla mer av sina hårt intjänade pengar är en frihetsfråga för hela samhället.

Liberala studenter vill skapa en större ekonomisk frihet för studerande – såväl under som efter studierna, skriver debattörerna.

Liberala studenter vill skapa en större ekonomisk frihet för studerande – såväl under som efter studierna, skriver debattörerna.

Foto: Bänkt Olsson

Debatt2022-06-27 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska utbildningspremien är alarmerande låg i ett internationellt perspektiv. När OECD år 2021 granskade avkastningen av högre utbildning i 31 olika länder hamnade Sverige i botten. I studie av effekterna av 35 olika utbildningar konstaterar Saco att ungefär 30 procent av de granskade utbildningarna är direkt olönsamma för individen.

Att högre utbildning i många fall inte lönar sig för individen är problematiskt av flera skäl. Svensk kompetensförsörjning befinner sig i dag i ett kristillstånd. Trots en historiskt hög arbetslöshet har tre av fyra arbetsgivare problem att hitta kompetens, och sju av tio företag uppger att kompetensbrist utgör det största hindret mot tillväxt. Sverige och svensk ekonomi är beroende av att unga tar det livsavgörande steget att investera i en högre utbildning.

Ur ett rättviseperspektiv är den låga svenska utbildningspremien om möjligt än mer problematisk. Ett grundläggande drag i en liberal ekonomi är att ansträngning och hårt slit lönar sig. Den som tar en risk genom att ta ett studielån, flytta till en ny stad och lägger ner tid och resurser på att tillgodogöra sig en utbildning, bör kunna känna sig trygg i att investeringen kan löna sig. Då duger det inte att det ur ett privatekonomiskt perspektiv i många fall straffar sig att plugga vidare. Särskilt allvarlig är den långa utbildningspremien ur ett jämställdhetsperspektiv. Enligt uppgifter från Saco är merparten av utbildningarna med negativ avkastning, utbildningar som leder till yrken i starkt kvinnodominerade branscher.

Om Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftig som kunskapsnation måste fler våga ta steget att skaffa sig den kompetens som efterfrågas på en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Då måste hårt arbete och ambition löna sig. Liberala studenter vill därför genomföra följande reformer, som syftar till att skapa en större ekonomisk frihet för studerande – såväl under som efter studierna.

* Slopa fribeloppet. Den som bidrar till samhället ska inte straffas med indragna studiemedel. Därför slopade regeringen tillfälligt fribeloppet under pandemin för att få fler studenter i arbete. Nu behöver det slopas permanent. Slit och ambition borde alltid uppmuntras. 

* Sänk skatten på eget sparande. Att låg- och medelinkomsttagare ökar sin ekonomiska trygghet genom att lägga undan en slant varje månad är något som bör uppmuntras – inte straffbeskattas. Vi behöver fler miljonärer i Sverige. Den första miljonen på sparkontot bör därför vara helt skattefri. 

* Sänk skatten på arbete. Det är en tydlig indikation på att något är fel, när det för många är mer lönsamt att leva på bidrag än att försörja sig genom arbete. De höga skatterna är en skymf mot alla som arbetar och gör rätt för sig. Skatten på arbete behöver sänkas, även skatten på de högsta inkomsterna.