Ändra lagen – säkra skyddade boenden för unga

SVT har i reportage 6 december visat hur barn och unga som flyr sina familjer på grund av hedersrelaterat våld och förtryck skickas till förvar på HVB och SIS-hem.

Om utredningens förslag blir verklighet kommer kommuner kunna placera barn och unga på skyddade boenden, skriver debattörerna.

Om utredningens förslag blir verklighet kommer kommuner kunna placera barn och unga på skyddade boenden, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-12-30 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessa hem ger skydd från familjens våld men visar sig i övrigt ofta vara direkt skadliga för ungdomarna. Vad som behövs är skydd i kombination med en trygg miljö med professionell omsorg och stöd att hantera en svår livssituation. Vi uppmanar regeringen att reglera i lagen vad skyddade boenden är, att kvalitetssäkra och professionaliseras dessa samt se till att de kan ta emot placerade barn och unga. Det kommer kosta men det är oanständigt att vänta längre!

SVT har i en serie reportage berättat om unga kvinnor som utsätts för hedersförtryck och våld av sina familjer. Det är skrämmande berättelser om stora begränsningar av flickornas liv, så som vem de får umgås med, hur de klär sig och hur de använder sociala medier och om det fysiska så väl som psykiska våldet som drabbar dom då de bryter mot familjens hederskodex.

Nästan lika skrämmande är berättelserna från några av flickorna, som blivit placerade på SIS-hem för att deras familjer inte ska kunna komma åt dom. Något flickorna upplever som att sitta i fängelse.

För barn och unga som utsätts för våld är konsekvenserna djupgående och ger i värsta fall långvarig skada i form av psykisk och fysisk ohälsa. Våldets konsekvenser innebär ett allvarligt psykiskt lidande som fortsätter även när våldet upphört. Det inkluderar ofta posttraumatiskt stressyndrom och gravt försämrade livsmöjligheter. Insatser som ska skydda från våld måste därför också förstå och hantera konsekvenser av våldet för individens mående och utveckling, genom omsorg, stöd och behandling. På HVB- eller SIS-hem förvaras flickorna, men de får absolut inte det stöd de behöver för att praktiskt och känslomässigt kunna ta sig vidare mot ett gott och värdigt liv.

Att erbjuda skydd är enligt socialtjänstlagen ett kommunalt ansvar och de har därför skyddade boenden i egen regi eller i samarbete med privata eller ideella aktörer.

Barn och ungdomar under 18 år kan dock inte placeras på skyddade boenden. De kan vistas där om de är med en förälder, men de kan inte få egna placeringsbeslut. Detta behöver ändras.

I utredningen ”Ett fönster av möjligheter” (SOU 2017:112) som legat på regeringens bord i fyra år föreslås att det ska regleras i lag vad som är ett skyddat boende, att direktiv ska finnas som säkerställer kvalitet och rättssäkerhet, att barn ska kunna få egna placeringsbeslut samt att IVO ska kunna granska verksamheterna.

Om utredningens förslag blir verklighet kommer kommuner kunna placera barn och unga på skyddade boenden. De kommer då kunna ställa krav på boendena både vad gäller fysiskt skydd från en våldsam familj och vad gäller professionellt och kvalitetssäkrat stöd för att hantera våldets konsekvenser. Vi uppmanar regeringen att snarast genomföra vad utredningen föreslår! Det kommer kosta att säkra professionella och kvalitetssäkrade boenden där barn och unga kan få skydd, men konsekvenserna av att inte göra detta är ovärdiga.