Alliansen vill öka tryggheten för våra äldre

Att bli äldre och behöva flytta till ett äldreboende för att få hjälp av omsorgspersonal i vardagen ska inte behöva betyda att man måste ge upp om känslan av ett eget hem och acceptera att människor kliver in och ut hur som helst.

Debatt2021-11-30 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En lägenhet på ett äldreboende är fortfarande någons hem och privata plats och ska givetvis också respekteras som ett sådant. 

Det kan vara en stor omställning att flytta in på ett äldreboende men ingen ska behöva känna oro eller tveksamhet över en sådan förändring vare sig det gäller dig själv, en vän eller anhörig. För visst är det en förändring i livet, det är ett nytt boende, men det ska inte behöva vara synonymt med att den egna friheten och det egna privatlivet därmed försvinner. Det ska snarare ge dig själv och dina anhöriga en ökad trygghet i att det finns kunnig omsorgspersonal i närheten som kan hjälpa, ge stöd och vård. 

Allians för Linköping vill öka tryggheten för våra äldre och därför höjer vi nu den medicinska kompetensen på våra äldreboenden så att det alltid finns kunnig personal som kan hjälpa till när det behövs. Vi kommer också fokusera på att säkerställa att det finns boendeplatser till alla som behöver det och genom att ta vara på nya tekniska lösningar kan vi också öka den enskildes frihet och samtidigt tillgodose de olika behoven som finns. Tekniska lösningar kommer därtill att spela en viktig roll i att avlasta och effektivisera personalens arbete så att de kan lägga mer tid på nära kontakt med de boende. 

Samhället förändras ständigt och detsamma gäller även människors behov av omsorgsinsatser i vardagen, typ av insats och dess omfattning. Som politiskt ansvariga för kommunens äldreomsorg är det otroligt viktigt att vara lyhörda inför detta och ständigt utveckla, förbättra och anpassa omsorgen av våra äldre efter rådande behov. Därför ser vi till att alltid hålla den äldre i centrum och fokusera mer på individuella behov när vi nu bygger framtidens nya äldreboenden. För oss är den äldres behov det allra viktigaste.